FAPI

I detta pedagogiska forskningsprojekt undersöks de innovativa möjligheterna för kontextuella och ”site-responsive” konstpraktiker i nordiska och afrikanska sammanhang.

Läs mer information om projektets mål och resultat på projektets engelska hemsida.

Projektets namn

Finland-Africa Platform for Innovation FAPI Pilot

Tid

09/2021-10/2024

Samarbetspartners

– CCA Lagos, Nigeria
– Doul’art
– Musee National du Mali
– Mali Cultural Heritage Agency / Agence du Patrimoine Culturel du Mali
– The Nordic Studio for Continued Engagement at Rejmyre Art Lab’s Center for Peripheral Studies, Sweden

Find out more

Läs mer om internationaliseringsprogrammet och de globala nätverken på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats.