Sari Lilja-Hietalahti

  • Specialist, Opintopalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358407104230

Arbetsbeskrivning

Klassisen musiikin osaston opetussuunnittelutyön koordinointi, asiantuntijatuki ja kehittäminen.

Opetussuunnitelmiin liittyvän päätöksenteon valmistelu ja opetussuunnitelmien esittely.