Sari Lilja-Hietalahti

  • Asiantuntija, S/Opintopalvelut
  • +358407104230

Toimenkuva

Klassisen musiikin osaston opetussuunnittelutyön koordinointi, asiantuntijatuki ja kehittäminen.

Opetussuunnitelmiin liittyvän päätöksenteon valmistelu ja opetussuunnitelmien esittely osaston johtoryhmässä ja osastoneuvostossa.

Klassisen musiikin osaston ohjelmasuoritusprosessin sekä ohjelmasuorituksiin liittyvän viestinnän, ohjeistuksen ja dokumenttien suunnittelu ja kehittäminen.