Malla Kuuranne

  • Professor, emerita, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teaterhögskolan