Lotta Ilomäki

  • Lektor, musikteori, pedagogik, Komposition and musikteori, Sibelius-Akademin
    Timlärare, musikteori, pedagogik, Komposition and musikteori, Sibelius-Akademin
  • +358503843483

Introduktion

MuT Lotta Ilomäki toimii lehtorina Sibelius-Akatemiassa sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmässä. Hän opettaa ja koordinoi kandidaattiopintoihin kuuluvia musiikin hahmotustaitojen opintoja sekä maisteriopiskelijoiden pedagogiikkakursseja. Hän tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitaan ovat musiikillisen ajattelun ja hahmotustaitojen oppiminen, musiikin hahmottamisen kehollisuus, yhteisöllisyys ja soittimellisuus sekä opetuksen toimintatutkimuksellinen kehittäminen. Hän on toiminut myös musiikkioppilaitosten kehitystyössä asiantuntijana ja osallistunut opetuksen kehittämisprojekteihin sekä yliopistotasolla että musiikkioppilaitoksissa.