Anh Minh

  • Forskningsassistent, Konstnärlig forskning Bildkonstakademin, Bildkonstakademin