Orkestrar, körer och kammarmusik

Att spela och sjunga tillsammans är en central del i att växa som musiker. Bekanta dig med vår omfattande kammarmusik-, kör- och orkesterverksamhet.

Orkestrar

Orkesterspel är en beständig del i alla instrumentstudier. Vår orkesterverksamhet består av både ny och tidig musik, symfonimusik, jazz och folkmusik.

Körer

Sibelius-Akademin erbjuder studerande från alla utbildningsprogram och ämnesgrupper möjlighet att delta i körverksamhet under studietiden.

Kammarmusik

Behöver du artister?

Om du behöver artister till ditt evenemang betjänas du av Sibelius-Akademins programtjänst Primo och vår studentkårs konstnärsbank.

  • Konstuniversitetets studentkårs Konstnärsbank

    I Konstnärsbanken kan du söka efter artister till ditt privata evenemang eller efter musiklärare till hemmet. Bläddra bland studerandenas annonser eller skapa en egen annons.