Musikhusets Huvudfoajén

Infopunkten, biljettförsäljningen, kaféet och garderoben ligger i Musikhusets huvudfoajé.

Dagtid betjänar kaféet i huvudfoajén stadsbor, turister och husets medarbetare. Det är en populär mötesplats, där man genom de stora fönstren har utsikt över Medborgartorget och Tölöviken.

I huvudfoajén hålls även kortare konserter och publikevenemang. Huvudfoajén hyrs ut för privata tillställningar om Musikhusets övriga verksamhet tillåter det.

Vid kvällskonserter i Konsertsalen serveras pausförtäring i huvudfoajén.

Bokning av evenemang i huvudfoajén

Musikhuset ansvarar för användningen och uthyrningen av salarna i Musikhuset. Du kan begära offert via Musikhusets webbplats.

Tillgänglighet

Musikhuset har inga trösklar och besökarna kan använda hiss mellan våningarna. Skyltarna har punktskrift som gör det lättare för synskadade besökare att röra sig i byggnaden.

Läs mer om tillgängligheten på Musikhusets webbplats.

Utrymmen och verksamhet

Musikhuset
Tölö campus

Adress

Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki, Suomi

Tillgänglighet

Man kommer direkt in från Medborgartorget till Musikhusets huvudfoajé. Med hjälp av hissarna rör man sig obehindrat i huset.

Plats på kartan