Agora

Agora ligger i Musikhuset och aulan upplevs som ett vardagsrum av de studerande där man kan träffa andra som pluggar på Konstuniversitet.

Agora som ligger i Musikhuset har variabla sittplatser som man antigen kan sitta eller halvligga bekvämt på. I aulan ser man ofta studerande som sitter och läser eller förbereder sig för sina lektioner.

I Agora hålls också olika seminarier och diskussionstillfällen samt korta konserter.

Från aulan kommer man också till Konstuniversitetets Sibelius-Akademis bibliotek.

Utrymmen och verksamhet

Musikhuset
Tölö campus
Tölö campusbibliotek

Adress

Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki, Suomi

Tillgänglighet

Agora ligger på första våningen i Musikhuset, i Konstuniversitetets Sibelius-Akademis utrymmen. Man tar hissen från gatuplanet.

Plats på kartan