Ungdomsutbildning: Att elektroniskt göra och lämna in urvalsprov

Anvisningar för att elektroniskt göra och lämna in ungdomsutbildningens 2021 urvalsprov

OBS! Urvalskriterierna för ansökningsmålet kan ge mer preciserade anvisningar än dessa anvisningar, och de är primära. Om ansökningsmålets anvisningar avviker från dessa anvisningar ska du följa anvisningarna för ansökningsmålet.

Allmänna anvisningar

Det är viktigt dina elektroniska urvalsuppgifter fyller i kraven som definieras i urvalskriterierna. Om du lämnar in urvalsuppgifter till Sibelius-Akademin och de fyller inte i kraven, kan de tyvärr inte godkännas.

Elektroniska urvalsuppgifter lämnas in via OneDrive-systemet. Länken till systemet skickas per e-post. Fysiska inspelningar eller filer som levererats via e-post godkänns inte. Lämna in de begärda urvalsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid.

OBS! Elektroniska urvalsuppgifter som är bara delvis laddade eller inlämnade förkastas automatiskt. Kontrollera att alla dina dokument fungerar innan du laddar dem upp i systemet.

Namnge alla dina dokument innan du skickar dem enligt följande: utbildningsprogram-efternamn-förnamn-filnamn (till exempel komposition-sokande-sara-videoinspelning.mp4). I filnamnet kan du använda endast bokstäver a–z, nummer 0–9 och bindestreck -.

OBS! Ladda upp materialen till OneDrive-systemet så tidigt som mögligt! Alla sökande bör börja ladda upp sitt material i systemet senast ett dygn innan den utsatta tiden. Om du stöter i problem med uppladdningen bör du kontakta Sibelius-Akademins ansökningstjänster senast två timmar innan utsatta tiden går ut för att kunna utreda problemet i tid. I princip allt material som lämnas in för sent förkastas automatiskt.

Systemet godkänner följande audio- / video- / dokument- / bildformat: 

 • Audio – rekommenderat format mp3 (även följande format godkänns ändå: m4a, aiff, wma, wav, aac)
 • Video – rekommenderad format mp4 (även följande format godkänns ändå: mpeg, mpg, mov, avi, wmv, m4v, qt)
 • Dokument – alla textfiler skall skickas in som pdf 
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg 

Anvisningar för att skapa en videoinspelning

Spela in videon 

Videon kan spelas in med en smartmobil, en surfplatta, en videoinspelningsapparat eller på dator.

Tekniska rekommendationer för videon finns nedan. Vidare information om dessa finns i Lagringsutrymme och Lagringsinställningar.

 • Format: MP4
 • Upplösning: 720p
 • Bildhastighet: 25–30 fps

Din videoinspelning kan godkännas endast om det inte finns tvivel om dess autenticitetoch inspelningens tekniska kvalitet är tillräckligt hög så att din urvalsprestation kan bedömas på grund av den. Inspelningens tekniska kvalitet har annars inte en inverkan på din framgång i urvalet, bara kvaliteten är tillräcklig för att bedöma prestationen.

Man får inte editera eller behandla videoinspelningens ljud eller bild. Undantag: 

 • Om det finns ett onödigt avsnitt i början eller slutet på videoinspelningen, den kan klippas bort.  
 • Om inspelningsapparaten delar inspelningen i flera filer kan de kombineras som en sammanhängande fil utan att förändra innehållet.  
 • Man får ändra videoinspelningens format i någon av de godkända formaten
 • Observera också att det kan finnas anvisningar i ansökningsmålets urvalsgrunder om att spela in särskilda stycken

Hur får jag tillräckligt bra bildkvalitet? 

Kontrollera före inspelningen att du har rätt inställningar på din kamera. Se vidare information vid Lagringsutrymme eller Lagringsinställningar.  

 • Placera apparaten horisontalt om du använder en smartmobil eller en surfplatta. 
 • Stöd kameran väl. Bästa resultatet får du genom att använda en trefot.
 • Styr tillräckligt ljus till inspelningsplatsen.
 • Undvik att filma mot ett ljust fönster eller t.ex. en lampa.
 • Kontrollera att det inte finns störande rörelse i bakgrunden.
 • Gör en provfilmning. Bedöm bildkvaliteten genom att se inspelningen några gånger.  

Att spela in presentationstalet e.d.: Placera kameran på ögonnivån på 0,5–1 meters avstånd från dig själv så att ditt ansikte och övre kropp syns på bilden. 

Hur får jag tillräckligt bra ljudkvalitet? 

Ljudkvaliteten på en smartmobil, en surfplatta eller en bärbar dator är tillräcklig, men angående sång och spelning lönar det sig att använda en extern mikrofon eller videoinspelningsapparat av hög kvalitet och som lämpar sig för ditt instrument och som har lämplig mikrofonutrustning av hög kvalitet.

Sök ett lämpligt avstånd mellan mikrofonen och instrumentet eller talaren innan du börjar spela in. Börja på 0,5–1 meters avstånd. Håll inte mikrofonen för nära ljudkällan.

Rummet som du använder har en inverkan i ljudkvaliteten. Ett ekande rum har sina fördelar för instrumentets klang, men också nackdelar när man spelar in tal. Kontrollera att det inte finns oväsen i bakgrunden.  

Gör en provfilmning. Bedöm ljudkvaliteten genom att lyssna på inspelningen med så bra hörlurar eller högtalare som möjligt. 

Kontrollera att ljud och bild är väl synkroniserade, alltså liktidiga, innan du skickar in videon. Om du använder QuickTime ska videon lagras med ”export as”-kommandot så att ljud och bild går in samtidigt.

Vilken applikation kan jag använda för att spela in videon? 

Du kan använda apparatens kameraapplikation på en smartmobil eller en surfplatta.  

På datorn skall du ha en färdigt eller skilt installerad gratis eller avgiftsbelagd applikation för videoinspelning. Närmare bruksanvisningar får du från applikationens instruktioner. Färdigt installerade applikationer är bl.a. Windows Camera och Apple QuickTime Player. 

Att lämna in videon 

Videon lämnas in via OneDrive-systemet som videofil eller alternativt som PDF-fil som har en länk till en privat eller publik YouTube- eller Vimeo-video samt eventuellt ett lösenord. Det är på sökandets ansvar att se till att länken fungerar. Det är önskvärt att sökandena bevarar sitt material i systemet åtminstone till 31.12.2021.

Reservera tillräckligt med tid för att skicka in videon så att den hinner fram i utsatt tid. Det kan ta länge att skicka en video om den är lång, om det finns många filer eller om din internetuppkoppling är långsam. Du kan snabba upp levereringen genom att packa videofilen. Kontrollera ändå efter ändringen att kvaliteten på bild och ljud är tillräckligt bra. Se närmare anvisningar vid Lagringsutrymme, Lagringsinställningar eller Uppkopplingshastighet. 

Tekniska observationer och rekommendationer

Lagringsutrymme 

Kontrollera innan du börjar filma att du har tillräckligt med lagringsutrymme, speciellt när du använder en smartmobil eller en surfplatta. Du måste kanske radera onödiga filer. Se tillverkarens anvisningar angående detta. 

Det sparar lagringsutrymme och snabbar upp leverering av videon om videofilen är så liten som möjligt. Lagringsinställningar och videons längd har en inverkan på filens storlek. Filens storlek varierar typiskt från några hundra megabyte (MB) till flera gigabyte (GB); 1 GB = omkring 1000 MB. Till exempel en 10 minuters video som är inspelad på smartmobilens standardinställningar tar typiskt 600–900 MB. 

Efter inspelningen kan man packa filen till en mindre MP4-fil som kräver mindre utrymme. Du kan använda t.ex. HandBrake till att packa filer, den är en gratis applikation för dator som man kan hitta på webben.  

Lagringsinställningar 

Kontrollera lagringsinställningar innan du börjar inspelningen.  

Videons rekommendationsupplösning (Resolution) är 720p, men 1080p är också möjlig. Använd inte 4K-upplösningen. 

Om du kan välja bildhastigheten (Frame Rate), är rekommendationen 25–30 fps. Om det finns mycket snabb rörelse på videon och det är väsentligt att se det noga, använd 50–60 fps. 

Den rekommenderade formaten för videofilen när du levererar den är MP4 (H.264). I utgångspunkt passar smartmobilens och surfplattans lagringsformat vanligtvis som sådana även om formaten skulle vara någon annan. Du kan vid behov konvertera filen till en MP4-fil med HandBrake-applikationen.  

Justering av ljudnivån 

Kontrollera ljudnivåns justeringar innan du börjar filma. 

Smartmobiler och surfplattor har en automatisk nivåreglering för ljud (tekniska benämningen t.ex. Automatic Gain Control / AGC eller Auto Level Adjust). Den trycker ihop dynamiken, d.v.s. skillnaden mellan svaga och starka ljud, som får plötsliga takter och en stark ökning i volym att låta svagare.

Man kan passera automatisk nivåreglering med t.ex. en extern mikrofon varvid man kan reglera mikrofonen t.ex. med en fysisk volymratt eller med en applikation installerad i apparaten. Se apparatens eller programtillverkares anvisningar om detta. Det lönar sig att använda manuell reglering då du filmar spelning och sång. 

Tips för att spela in på en mobilapparat

Stäng av och koppla på videoapparaten innan du börjar filma. Så här fungerar apparaten säkrast.  

Sätt smartmobilen på flygplansläge (Flight Mode) om du använder den för inspelning.  

Stäng alla andra applikationer på inspelningsapparaten förutom de som är väsentliga för inspelningen. 

Uppkopplingshastighet 

Uppladdningshastigheten (upload) av bredbandsuppkoppling i hushåll är vanligtvis betydligt mindre än nedladdningshastigheten (download). Bredbandsuppkopplingens teoretiska maximihastigheter beror på teletjänstföretagets anslutning.

Om du kopplar din dator eller mobilapparat i internet med en ethernet-kabel, får du ofta en snabbare och säkrare uppkoppling än på Wifi-nätet. Om din apparat inte har en ethernet-anslutning, kan du använda en adapter som lämpar sig med en USB- eller Thunderbolt-anslutning.

Undvik onödig belastning i bredbandsuppkopplingen genom att stänga strömningstjänster o.d. när du skickar filen.  

Wifi-nätet som du använder kan fördröja sändningen om bärvidden till modemen är lång eller avståndet till basstationen år lång. Kontrollera att du inte är för långt ifrån modemen eller basstationen när du skickar filen.  

När du använder mobilnätverk (till exempel 4G-nätet) kan en tillfällig belastning sakta uppkopplingen om det finns mycket webbtrafik på ditt bostadsområde. Föredra sådana tider på dygnet då det sannolikt finns färre brukare av mobilnätverket och det finns mindre belastning. 

Förfrågningar 

Du kan kontakta siba.ansokan@uniarts.fi.