Nuorisokoulutuksen sähköisten valintakoetehtävien tekeminen ja palauttaminen

Ohje nuorisokoulutuksen sähköisten valintakoetehtävien tekemiseen ja palauttamiseen kevään 2021 valinnoissa.

HUOM! Hakukohteiden valintaperusteissa voidaan antaa tätä ohjetta tarkentavia ohjeita, jotka ovat ensisijaisia. Jos hakukohteen ohjeet poikkeavat tästä ohjeesta, tulee siltä osin noudattaa hakukohteen ohjeita.

Yleisiä ohjeita

On tärkeää, että sähköiset valintakoetehtäväsi täyttävät valintaperusteissa niille määritellyt vaatimukset. Jos toimitat Sibelius-Akatemiaan valintakoetehtäviä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, niitä ei valitettavasti voida hyväksyä.

Sähköiset valintakoetehtävät tulee palauttaa OneDrive-järjestelmän kautta. Linkki järjestelmään lähetetään hakijoille sähköpostitse. Fyysisiä äänitteitä tai sähköpostitse toimitettuja tiedostoja ei hyväksytä. Toimita vaaditut valintakoetehtävät Sibelius-Akatemiaan annettuun määräaikaan mennessä.

HUOM! Vain osittain ladatut ja lähetetyt sähköiset valintakoetehtävät tullaan automaattisesti hylkäämään. Tarkista, että kaikki tiedostosi ovat kunnossa ennen niiden lataamista.

Nimeä tiedostosi ennen niiden lähettämistä oheisen ohjeen mukaisesti: pääaine/-instrumentti-sukunimi-etunimi-tiedostonotsikko.tiedostoformaatti (esimerkiksi huilu-hakija-hanne-videotallenne.mp4). Voit käyttää tiedostonimessä vain kirjaimia a-z, numeroita 0-9 ja yhdysmerkkiä -.

HUOM! Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa! Kaikkien hakijoiden on syytä aloittaa materiaalien lataaminen OneDrive-järjestelmään viimeistään vuorokautta ennen palautusmääräaikaa. Jos kohtaat ongelmia materiaalien latauksen osalta, sinun on oltava yhteydessä Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin viimeistään kaksi tuntia ennen palautusmääräaikaa, jotta ongelman selvittäminen voidaan aloittaa ajoissa. Lähtökohtaisesti kaikki myöhässä saapuva materiaali hylätään automaattisesti.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – suositeltu formaatti mp3 (Myös seuraavat formaatit kuitenkin hyväksytään: m4a, aiff, wma, wav, aac)
 • Video – suositeltu formaatti mp4 (Myös seuraavat formaatit kuitenkin hyväksytään: mpeg, mpg, mov, avi, wmv, m4v, qt)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Ohjeita videotallenteen tekemiseksi

Videon kuvaaminen

Video voidaan kuvata älypuhelimella, tabletilla, videotallentimella tai tietokoneella. Videon suositellut tekniset arvot on kerrottu alla. Tarkempaa tietoa näistä on kohdissa Tallennustila ja Tallennusasetukset.

 • Formaatti: MP4
 • Resoluutio: 720p
 • Kuvataajuus: 25-30 fps

Videotallenteesi voidaan hyväksyä arvioitavaksi vain, mikäli sen aitoudesta ei ole epäilystä ja tallenteen tekninen laatu on riittävä, jotta valintakoesuorituksesi voidaan arvioida sen perusteella. Tallenteen tekninen laatu ei muilta osin vaikuta valinnassa menestymiseen, kunhan laatu on riittävä arvioinnin suorittamiseksi.

Videotallenteen ääntä tai kuvaa ei saa editoida tai prosessoida. Poikkeukset:

 • Jos videotallenteen alkuun tai loppuun on tallentunut turha osuus, sen voi leikata pois
 • Mikäli tallennuslaitteesi jakaa tallenteen osiin erillisiksi tiedostoiksi, ne voi yhdistää yhtenäiseksi tiedostoksi sisältöä muuttamatta
 • Videotallenteelle voi tehdä formaattimuunnoksen hyväksyttyyn tiedostomuotoon
 • Huomioithan myös, että erillisten kappaleiden tallentamisesta ja mahdollisesta yhdistämisestä yhteen tiedostoon voidaan ohjeistaa hakukohteen valintaperusteissa

Miten saan riittävän hyvän kuvanlaadun?

Varmista ennen kuvausta, että kamerasi asetukset ovat sopivat. Katso lisätietoja kohdista Tallennustila ja Tallennusasetukset.

 • Käyttäessäsi älypuhelinta tai tabletia aseta laite vaakasuuntaiseen asentoon.
 • Tue kamera hyvin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä kolmijalkaa.
 • Suuntaa riittävästi valoa kuvauksen kohteeseen.
 • Vältä kuvaamista vasten valoisaa ikkunaa tai kirkasta valaisinta.
 • Varmista ettei taustalla näy häiritsevää liikettä.
 • Tee koekuvaus. Arvioi kuvanlaatua katsomalla tallenne muutaman kerran.

Esittelypuheen tms. kuvaaminen: Aseta kamera kuvattavan henkilön silmien korkeudelle 0,5-1 m etäisyydelle itsestäsi niin, että kasvot ja ylävartalo näkyvät kuvassa.

Miten saan riittävän hyvän äänenlaadun?

Älypuhelimen, tabletin ja kannettavan tietokoneen mikrofonin äänenlaatu riittää, mutta soiton ja laulun tallentamiseen on suositeltavaa käyttää laadukasta ja instrumentillesi soveltuvaa ulkoista mikrofonia tai videotallenninta, jossa on laadukas ja soveltuva mikrofonivarustus.

Etsi mikrofonille ennen varsinaista tallennusta sille sopiva etäisyys instrumentista tai puhujasta. Aloita 0,5-1 metristä. Älä pidä mikrofonia liian lähellä äänilähdettä.

Käyttämäsi huonetila vaikuttaa äänen laatuun. Kaikuisa huone voi olla eduksi instrumentin soinnille, mutta haitaksi puheelle. Varmista ettei tilassa ole taustamelua.

Tee koekuvaus. Arvioi tallenteen äänenlaatua mahdollisimman laadukkailla kuulokkeilla tai kaiuttimilla.

Tarkista ennen videon lähettämistä, että ääni ja kuva ovat synkroniassa eli samanaikaiset. Jos käytät QuickTimea, video tulee tallentaa ”export as” -komennolla, jotta video ja ääni kulkevat samanaikaisesti.

Mitä sovellusta voin käyttää videon kuvauksessa?

Älypuhelimissa ja tableteissa video tallentuu laitteen kamerasovelluksella.

Tietokoneissa video tallennetaan valmiiksi asennetulla tai erikseen asennettavalla ilmaisella tai maksullisella sovelluksella. Tarkemmat ohjeet niiden käyttöön saat sovelluksen käyttöoppaasta. Valmiiksi asennettuja sovelluksia ovat esim. Windows Camera ja Apple QuickTime Player.

Videon toimittaminen

Video toimitetaan OneDrive-järjestelmän kautta videotiedostona tai vaihtoehtoisesti PDF-tiedostona, jossa on linkki yksityiseen tai julkiseen YouTube- tai Vimeo-videoon sekä mahdollinen salasana. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että linkki toimii. Hakijoiden toivotaan säilyttävän materiaalin palvelussa vähintään 31.12.2021 asti.

Varaa videon lähetykseen riittävästi aikaa, jotta se on perillä asetetun aikataulun puitteissa. Tiedoston lähettäminen voi kestää kauan, jos video on pitkä, tiedostoja on useita tai käytettävä internet-yhteys on hidas. Voit nopeuttaa toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Tarkista kuitenkin muunnoksen jälkeen, että videon ja äänen laatu on riittävä. Katso lisätietoja kohdista Tallennustila, Tallennusasetukset ja Yhteysnopeus.

Tekniset huomiot ja suositukset

Tallennustila

Varmista ennen kuvausta, että laitteesi tallennustila riittää, erityisesti käyttäessäsi älypuhelinta tai tabletia. Sinun on ehkä poistettava turhia tiedostoja. Katso laitevalmistajan ohje tähän liittyen.

Mahdollisimman pieni videotiedoston koko nopeuttaa videon toimitusta ja säästää tallennustilaa. Tiedoston kokoon vaikuttavat tallennusasetukset ja videon pituus. Videon tilankulutus vaihtelee tyypillisesti sadoista megatavuista (MB) useisiin gigatavuihin (GB); 1 GB = noin 1000 MB. Esimerkiksi älypuhelimen oletusasetuksilla kuvattu 10 minuutin video vie tyypillisesti tilaa 600-900 MB.

Videotiedoston voi tallennuksen jälkeen pakata pienemmäksi MP4-tiedostoksi. Pakkaamiseen sopii esim. HandBrake, joka on verkosta saatava ilmainen tietokonesovellus.

Tallennusasetukset

Tee tallennusasetukset ennen kuvauksen aloittamista.

Videon tallennustarkkuuden (Resolution) suositus on 720p, mutta 1080p on myös mahdollinen. Älä käytä 4K-tarkkuutta.

Mikäli kuvataajuus (Frame Rate) on valittavissa, suositus on 25-30 fps. Jos videossa on paljon nopeaa liikettä ja on oleellista nähdä se tarkasti, käytä arvoa 50-60 fps.

Palautettavan videotiedoston suositeltava formaatti on MP4 (H.264). Lähtökohtaisesti älypuhelimien ja tabletien tallennusmuodot sopivat yleensä sellaisenaan, vaikka formaatti olisikin jokin muu. Formaatin voi tarvittaessa muuntaa MP4:ksi esim. HandBrake-sovelluksella.

Äänitason säätö

Selvitä äänitason säädöt ennen kuvauksen aloittamista.

Älypuhelimissa ja tableteissa on automaattinen äänen tasonsäätö (teknisenä nimityksenä esim. Automatic Gain Control / AGC tai Auto Level Adjust). Se kaventaa dynamiikkaa eli voimakkaiden ja hiljaisten äänien eroja, mikä saa äkilliset iskut ja äänen voimakkaan kasvun toistumaan todellista hiljaisempina.

Automaattinen tasonsäätö saattaa olla ohitettavissa esim. käytettäessä ulkoista mikrofonia, jolloin manuaalinen säätö tapahtuu esimerkiksi mikrofonin fyysisestä säätimestä tai laitteelle asennetusta sovelluksesta. Katso laite- tai ohjelmistovalmistajan ohje tähän liittyen. Soittoa ja laulua tallennettaessa on suositeltavaa käyttää manuaalista säätötapaa.

Vinkkejä mobiililaitteella tallennukseen

Sammuta ja käynnistä kuvauslaite uudelleen ennen tallennuksen aloitusta. Näin laite toimii varmemmin.

Aseta älypuhelin lentokonetilaan (Flight Mode), jos käytät sitä kuvaamiseen.

Sammuta kuvauslaitteesta kaikki muut paitsi kuvauksen kannalta oleelliset sovellukset.

Yhteysnopeus

Kotitalouksien laajakaistayhteyden lähetysnopeus (upload) on yleensä selkeästi pienempi kuin vastaanottonopeus (download). Laajakaistayhteyden teoreettiset maksiminopeudet riippuvat palveluntarjoajalta hankitusta liittymästä.

Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen internetiin ethernet-kaapelilla mahdollistaa usein Wifi-verkkoa nopeamman ja luotettavamman yhteyden. Jos laitteessasi ei ole ethernet-liitäntää, voit käyttää USB- tai Thunderbolt-liitäntään sopivaa adapteria.

Vältä laajakaistayhteyden kuormittamista tarpeettomasti sulkemalla suoratoistopalvelut ym. lähetyksen ajaksi.

Käyttämäsi Wifi-verkko voi hidastaa lähetystä, jos kantomatka modeemiin tai tukiasemaan on pitkä. Varmista, että sinulla on näköyhteys modeemiin tai tukiasemaan lähetyksen aikana.

Käyttäessäsi mobiiliverkkoa (esimerkiksi 4G-verkko) tilapäinen kuormittuminen saattaa hidastaa yhteyttä, jos asuinalueellasi on paljon verkkoliikennettä. Suosi vuorokaudenaikoja, jolloin mobiiliverkon käyttäjiä on todennäköisesti vähemmän ja kuorma pienempi.

Apua ongelmatilanteisiin

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.