Flerspråkig scenkonst: känslor, makt & dramaturgi

Läsning av verket och panelsamtal på Konstuniversitetets Teaterhögskola.

Multilingualism is understood as the ability of societies, institutions, groups and individuals to engage, on a regular basis, with more than one language in their day-to-day lives.
(European Commission, 2008)

PROGRAM

kl. 14-17
Läsning av verket

Asia/Ärende: Kaarle Vihtori Turunen av Vanja Hamidi Isacson.
Regi: Meimi Taipale
Skådespelare: Alma Pöysti, Eeva Putro, Turo Marttila, Mari-Helen Hyvärinen och studerande Ellen Edlund (S3), Greta Lignell (S3), Sara-Maria Pirhonen (S3), Patrik Kumpulainen (S3), Tom Salminen (Sma).
Asia/Ärende: Kaarle Vihtori Turunen av Vanja Hamidi Isacson (översättning av Mari-Helen Hyvärinen och Keren Klimovsky m.fl.) är ett flerspråkigt drömspel på finska, finlandssvenska, sverigesvenska och ryska. Asia/Ärende behandlar teman som språkförlust och familjetrauman och bygger delvis på dokumentärt material.
I sin forskning och genom det flerspråkiga verket Asia/Ärende undersöker doktorand Vanja Hamidi Isacson vilka dramaturgiska, emotionella, politiska och kommunikativa funktioner flerspråkigheten kan ha i ett dramatiskt verk.

Panelsamtal med publik
Seminariet undersöker hur flerspråkig scenkonst relaterar till känslor, makt och dramaturgi. I ett samhälle och en värld där olika krafter strävar efter språklig och etnisk homogenitet kan scenkonsten aktivt arbeta för språklig och kulturell mångfald. En stor del av befolkningen och den potentiella publiken i Finland och Sverige är flerspråkig, hur förhåller sig scenkonstbranschen till det och hur inkluderas denna erfarenhet inom scenkonsten?
Några av de frågor som diskuteras är: På vilket sätt hänger känslor, makt och dramaturgi ihop med flerspråkighet? Hur kan flerspråkigheten gestalta och utmana maktrelationer och språkideologier? Och vilken emotionell betydelse kan den ha i en scenkonstföreställning?

Panel:
Turo Marttila, skådespelare
Sirkku Aaltonen, Professor Emerita vid institutionen för engelska och översättning, Vaasa universitet
Dávid Kozma, konstnärlig ledare, New Theatre Helsinki
Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och doktorand i mediala och performativa praktiker vid Stockholms Konstnärliga Högskola
Moderator:
Saana Lavaste, regissör och professor i regi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola

Tid: Lördag den 26 september kl. 14.00 – 17.00 läsning och panelsamtal.

Begränsat deltagande. Du kan även delta i tillställningen på distans. Vi meddelar länken åt dem som valt distansdeltagande.

Plats: Konsuniversitetets Teaterhögskola, Aspnäsgatan 6, Helsingfors och på distans

Språk: Seminariet hålls på finska och svenska med tolkning

Med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland.
Evenemanget är ett samarbete mellan Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors och Stockholms Konstnärliga Högskola och en del av Vanja Hamidi Isacsons doktorandprojekt ”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk”

Tid

26.9.2020 kl 14:00 – 17:00

Plats

Kokos

Haapaniemenkatu 6

00530 Helsinki

Biljetter

Fritt ingång!

Anmäla här

Plats på kartan

Se vägbeskrivning