Partnerskapstjänster

Hitta våra kontaktuppgifter och den expert som kan hjälpa dig.

Vår uppgift är att förstärka universitetets externa finansiering samt upprätthålla kontakterna med intressentgrupper.

Kontakta oss i frågor om:

 • alumnverksamhet
 • Konstuniversitetets stödstiftelsers verksamhet
 • medelanskaffning
 • PR
 • samarbete med olika aktörer
 • stiftelsesamarbete
 • strategiska evenemang på universitetsnivå
  • Soili Sirenne

  • Asiantuntija, Y/Kumppanuuspalvelut
  • +358504751767
  • soili.sirenne@uniarts.fi
  • Johanna Tirri

  • Asiantuntija, Y/Kumppanuuspalvelut
  • +358505139684
  • johanna.tirri@uniarts.fi
  • Anni Pokki

  • Asiantuntija, Y/Kumppanuuspalvelut
  • +358504766961
  • anni.pokki@uniarts.fi
  • Eini Vuorinen

  • Koordinaattori, Y/Kumppanuuspalvelut
  • +358505187831
  • eini.vuorinen@uniarts.fi
  • Eveliina Olsson

  • Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Y/Viestintä- ja kumppanuuspalvelut
  • +358505986492
  • eveliina.olsson@uniarts.fi