Partnerskapstjänster

Hitta våra kontaktuppgifter och den expert som kan hjälpa dig.

Introduktion

Vår uppgift är att förstärka universitetets externa finansiering samt upprätthålla kontakterna med intressentgrupper.

Kontakta oss i frågor om:

 • alumnverksamhet
 • Konstuniversitetets stödstiftelsers verksamhet
 • medelanskaffning
 • PR
 • samarbete med olika aktörer
 • stiftelsesamarbete
 • strategiska evenemang på universitetsnivå

Ta kontakt

  • Marja-Leena Pétas-Arjava

  • Specialplanerare, Kumppanuuspalvelut, Konstuniversitetet
  • +358503085749
  • Soili Sirenne

  • Specialist, Kumppanuuspalvelut, Konstuniversitetet
  • +358504751767
  • Eini Vuorinen

  • Koordinator, Kumppanuuspalvelut, Konstuniversitetet
  • +358505187831
  • Sarri Vuorisalo-Tiitinen

  • Specialist, Kumppanuuspalvelut, Konstuniversitetet
  • +358504766961
  • Eveliina Olsson

  • Direktör för kommunikation och sociala relationer, Viestintä- ja kumppanuuspalvelut, Konstuniversitetet
  • +358505986492