Partnerskapstjänster

Hitta våra kontaktuppgifter och den expert som kan hjälpa dig.

Introduktion

Vår uppgift är att förstärka universitetets externa finansiering samt upprätthålla kontakterna med intressentgrupper.

Kontakta oss i frågor om:

  • alumnverksamhet
  • Konstuniversitetets stödstiftelsers verksamhet
  • medelanskaffning
  • PR
  • samarbete med olika aktörer
  • stiftelsesamarbete
  • strategiska evenemang på universitetsnivå

Ta kontakt