Centrum för konstnärlig forskning CfAR

Vi utvecklat och stöder konstnärliga forskning såväl på Konstuniversitetet som externt.

Presentation

Centrum för konstnärlig forskning (CfAR) utvecklar och stöder den konstnärliga forskningen på doktorandnivå på Konstuniversitetet och dess akademier.

CfAR inrättades som ett forum där de forskande konstnärerna och den konstnärliga forskningen kan ha ett fruktbart och mångsidigt utbyte av varandra. CfAR samlar alla forskande konstnärer på doktorandnivå oavsett om de arbetar på Konstuniversitetet eller externt, i Finland eller utomlands eller har finansiering för sitt arbete.

Vidare är CfAR öppet för andra forskare, som är intresserade av konstnärliga metoder och processer och kan ha nytta av en konstnärlig dialog och samarbete med konstnärer och forskande konstnärer.

Kontaktinformation

  • Michaela Bränn

    Specialist, Studietjänster Bildkonstakademin, Bildkonstakademin
    +358406313553
    michaela.brann@uniarts.fi

Bekanta dig med vår forskning

Vår gemenskap och vår verksamhet

Kontaktuppgifter