Visionen för fostran och utbildning i performativa konstarter är redo 

I visionsprojektet som inleddes på Konstuniversitetets initiativ deltog under ett och ett halvt år nästan 900 aktörer inom performativa konstarter. Visionen som projektet resulterade i och som sträcker sig fram till 2030 har nu publicerats.

Visionen för fostran och utbildning i performativa konstarter 2030 är färdig och kan läsas i Konstuniversitetets öppna publikationsarkiv Taju. I publikationen skissar man upp framtiden för fostran och utbildning i performativa konstarter, det vill säga teater, dans, performance och cirkus.

Visionspublikationen är slutresultatet av projektet Vision för fostran och utbildning i performativa konstarter 2030. I den beskrivs uppfostrings- och utbildningssystemet för performativa konstarter och utvecklingstrender samt åtgärder presenteras för att åtgärda strukturella missförhållanden i fostrings- och utbildningssystemet för performativa konstarter före 2030.

Projektet genomfördes under ett och ett halvt år från juni 2021 till december 2022 på initiativ och med finansiering från Konstuniversitetet, och i det deltog nästan 900 aktörer inom branschen. Deltagarna representerade olika utbildningssektorer, utbildningsstadier och olika konstområden inom performativa konstarter.

Visionen för fostran och utbildning i performativa konstarter ingår i en större helhet av visionsarbeten som genomförs vid Konstuniversitetet. Musikutbildningens vision blev klar i december 2020 och visionen för bildkonstutbildning och -fostran i november 2022.

”Alla tre visioner erbjuder en utmärkt grund för kultur- och utbildningspolitiska beslut både regionalt och nationellt. Vid Konstuniversitetet är vi mycket glada över att vi har fått koordinera detta arbete och för första gången i samhällsdebatten föra fram en stark gemensam röst hos de yrkesutbildade inom branschen”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén. Visionsprojektet gav en impuls till samarbetet inom fältet för fostran och utbildning i performativa konstarter, som man strävar efter att fortsätta bland annat i form av ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Mer information om Visioprojektets fortsatta steg ges under vårterminen 2023.