Esittävien taiteiden kasvatuksen ja koulutuksen visio on valmis 

Taideyliopiston aloitteesta käynnistettyyn visiohankkeeseen osallistui puolentoista vuoden aikana lähes 900 esittävien taiteiden alan toimijaa. Hankkeen tuloksena syntynyt, vuoteen 2030 ulottuva visio on nyt julkaistu.

Esittävien taiteiden kasvatuksen ja koulutuksen visio 2030 on valmis ja luettavissa Taideyliopiston avoimessa Taju-julkaisuarkistossa. Julkaisussa hahmotellaan esittävien taiteiden, eli teatterin, tanssin, performanssin ja sirkuksen kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuutta.

Visiojulkaisu on Esittävien taiteiden kasvatuksen ja koulutuksen visio 2030 -hankkeen lopputuotos. Siinä kuvataan esittävien taiteiden kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmä ja esitetään kehityssuuntia sekä toimenpiteitä esittävien taiteiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmän rakenteellisten epäkohtien korjaamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Hanke toteutettiin puolentoista vuoden aikana kesäkuusta 2021 joulukuuhun 2022 Taideyliopiston aloitteesta ja rahoituksella, ja siihen osallistui lähes 900 alan toimijaa. Osallistujat edustivat koulutuksen eri sektoreita, koulutusasteita ja esittävien taiteiden eri taiteenaloja.

Esittävien taiteiden kasvatusta ja koulutusta koskeva visio on osa laajempaa Taideyliopistossa toteutettua visiotöiden kokonaisuutta. Musiikkikoulutuksen visio valmistui joulukuussa 2020 ja kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio marraskuussa 2022.

”Kaikki kolme visiota tarjoavat erinomaisen pohjan kulttuuri- ja koulutuspoliittisille päätöksille niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Olemme Taideyliopistossa erittäin iloisia, että olemme saaneet koordinoida tätä työtä ja tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ensimmäistä kertaa alan ammattilaisten vahvan yhteisen äänen”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Visiohanke antoi alkusysäyksen esittävien taiteiden kasvatuksen ja koulutuksen kentän uudenlaiselle yhteistyölle. Tätä yhteistyötä jatketaan mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koordinoimassa tutkimus- ja kehityshankkeessa, joka toteutetaan vuosina 2023–2026 Svenska Kulturfonden rahoituksella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian, Maalahden kunnan, Lasten ja nuorten säätiön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hankkeesta viestitään lisää kevätlukukaudella 2023.