Undervisning, studier och arbete i Konstuniversitetet fortsätter huvudsakligen på distans – lokalerna hålls öppna i enlighet med aktuella riktlinjer

Fr.o.m. måndagen 17.8. fortsätter undervisning, studier och arbete i Konstuniversitetet huvudsakligen på distans. Universitetslokalerna hålls öppna i enlighet med aktuella riktlinjer. Konstuniversitetet rekommenderar användning av skyddsmasker alltid när det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

På grund av den rådande coronasituationen är det viktigt att man tar säkerhetsanvisningarna på allvar när man agerar i universitetslokalerna. Det är på allas ansvar att agera ansvarsfullt så att det är möjligt för universitetet att ha lokalerna öppna under den kommande semestern. Den allra viktigaste instruktionen är att man inte får komma till universitetslokalerna om man har vilka som helst symtom som kan tyda på corona. 

Vi följer aktivt utvecklingen av coronavirusepidemin och specificerar anvisningarna vid behov under hösten. Vi förbereder oss till att vi måste snabbt reagera i en ändrad situation under semestern och att vi måste fastslå riktlinjerna angående corona vid Konstuniversitetet på nytt. 

Konstuniversitetet rekommenderar användning av skyddsmasker 

Konstuniversitetet rekommenderar användning av skyddsmasker i universitetslokaler alltid när det inte är möjligt att hålla 1–2 meters säkerhetsavstånd i situationer gällande arbete, studier eller kundservice. 

Konstuniversitetet erbjuder engångsskyddsmasker åt personalen och studerandena för sådana situationer där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Engångsmasker kan hämtas från infon vid alla universitetets enheter. 

Konstuniversitetet skaffar också skyddsmasker av tyg och universitetet har reserverat två masker för varje studerande och en mask för varje anställd. Riktlinjerna beaktar studerandenas ekonomiska situation jämfört med den anställda personalen. Skyddsmasker av tyg finns i universitetslokalernas info i början av september. 

Övriga skyddsutrustning och -åtgärder 

Desinfektionsservetter har beställts till alla universitetslokaler och de finns till hands i infon. Man kan rengöra nästan vad som helst med servetterna, såsom tangenter på datorn, tangentbord på instrument och bordytor. Den rådande coronasituationen beaktas också vid daglig städning – man lägger speciellt märke till rengöring av ytor och handtag.    

Universitetet skaffar signaltejp och möjlighet för säkerhetsavstånd i ställen där man köar. 

Användning av gemensamma lokaler anvisas skilt med affischer och infotexter på skärmar. 

Resor och ankomst till Finland 

En 14-dygns frivillig karantän förutsätts av personal och studerande som kommer till Finland från länder med gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna. 

Vi följer utrikesministeriets anvisningar och rekommenderar att undvika resor utomlands. Arbets- och studieresor görs inte annanstans än till länder som inte har gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna. Vi ber dig att avväga nödvändigheten av utlandsresor med din chef. 

Vid inbjudning av utländska besökare och planering av besök till andra länder ska besökets nödvändighet bedömas och endast sådana besök fullföljas som är kritiska angående universitetets verksamhet. De som inbjuder internationella besökare ska informera dem av nationella riktlinjer angående resor. 

Orienteringsdagen för nya studerande ordnas på distans 

Universitetet har bestämt att ordna den gemensamma orienteringsdagen för nya studerande 21.8. på distans för att minimera riskerna. Ett skilt tillfälle kan eventuellt ordnas senare på hösten om coronasituationen tillåter det. 

Corona-arbetsgrupp har grundats 

Konstuniversitetet har med rektorsbeslut grundat en skild corona-arbetsgrupp som ansvarar för praktiska anvisningar angående corona som påverkar universitetets dagliga och konstnärliga verksamhet. Arbetsgruppen gör upp praktiska arrangemang i verksamheten under corona. 

Medlemmar som utsetts i arbetsgruppen är studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, teknisk chef och biträdande arbetarskyddschef Marko Myöhänen, teknisk chef och arbetarskyddschef Jyri Pulkkinen, lokalchef Matti Rautio, service- och personalchef Mikael Vänttinen samt informationsplanerare Mirva Niemi

Gruppens verksamhet styrs av universitetets beredskapsgrupp som leds av rektor Jari Perkiömäki

Förfrågningar 

rektor  
Jari Perkiömäki  
050 384 3454