Moomin Characters stöder Konstuniversitetet genom att donera 100 000 euro

Tove Jansson studerade vid det nuvarande Konstuniversitetets Bildkonstakademis föregångare, Finlands Konstförenings ritskola. Nu stöder familjeföretaget Moomin Characters Ltd, som grundades av Tove Jansson och hennes bror Lars Jansson, den nya konstnärsgenerationen.

Moomin Characters Ltd Oy, som värnar om arvet efter Tove Janssons muminkaraktärer, donerar 100 000 euro till Konstuniversitetet. Med donationen stärks konstens och konstutbildningens framtid.

”Genom donationen uppmärksammar Moomin Characters sina grundares, konstnärerna Tove och Lars Janssons arv. En högklassig konstutbildning och ett livskraftigt konstfält garanterar att konstnärer som Tove Jansson kan utvecklas och verka i Finland även i framtiden ”, säger Moomin Characters konstnärliga chef Sophia Jansson.

Tove Jansson, som blev känd för muminböckerna, var en mångprofessionell konstnär som gjorde karriär såväl som författare, målare, skämttecknare och seriekonstnär. Jansson studerade en gång i tiden vid Finlands Konstförenings ritskola i Ateneum, som är den tidigaste föregångaren till dagens Konstuniversitetets Bildkonstakademin. Jansson blev utexaminerad konstnär 1937. 

Tove Jansson målar.
Tove Jansson målar. © Moomin Characters™

”Donationen stöder Konstuniversitetet i dess unika uppgift att utbilda framtidens ledstjärnor inom konsten. Nu om någonsin behöver vi ekonomiska resurser för att kunna hjälpa unga konstnärer framåt i sina karriärer och för att kunna hitta hållbara lösningar för att bevara konstens livskraft i Finland. Coronapandemin, digitaliseringen och den minskade offentliga finansieringen har medfört stora utmaningar som vi endast kan tackla genom att förena våra krafter med aktörer inom konstbranschen och dess stödjare”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén. 

Moomin Characters donation styrs till Konstuniversitetets insamling Stärk konstens kraft, som är en del av statens motfinansieringsprogram för 2020–2022. Staten beviljar ett visst eurobelopp för varje euro som universitetet får som privatdonation mellan den 15 juni 2020 och den 30 juni 2022. Donationerna läggs till i Konstuniversitetets kapital och med intäkterna från donationerna utvecklar universitetet utbildningen inom de olika konstområdena bildkonst, musik, teater och dans, samt tillgodoser nya utbildningsbehov.

Mer information

Eveliina Olsson
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

Moomin Characters Oy Ltd är den officiella övervakaren av upphovsrättigheterna för muminkaraktärerna. Tove Jansson och hennes bror Lars Jansson grundade Moomin Characters Oy Ltd på 1950-talet för att värna om upphovsrätten till muminkaraktärerna, och det är fortfarande ett familjeföretag. Mumintrollen är en av Finlands största exportprodukter och mumintrollen har fans över hela världen.