Konstuniversitetets nya byggnad i Sörnäs erbjuder utrymmen i världsklass för konstundervisning

Konstuniversitetets campus i Sörnäs är nu klart. I den nya byggnaden som i huvudsak kommer att användas av Konstuniversitetets Bildkonstakademi får spåren av konststudier synas.

Konstuniversitetets nya byggnad Mylly ligger på Sörnäs strandväg, på Konstuniversitetets Sörnäs campus. Bild: Tuomas Uusheimo
Konstuniversitetets nya byggnad Mylly ligger på Sörnäs strandväg, på Konstuniversitetets Sörnäs campus. Bild: Tuomas Uusheimo

Konstuniversitetets byggnad på Sörnäs strandväg i Helsingfors är färdig. Byggnaden har planerats av JKMM Arkkitehdit. Undervisningen i bildkonst, ljus- och ljuddesign samt scenografi inom scenkonst inleds i de nya lokalerna hösten 2021. Den nya byggnaden har fått namnet Mylly efter Helsingfors kvarn, som tidigare fanns på tomten.

Den nya byggnaden ersätter särskilt Konstuniversitetets Bildkonstakademis tillfälliga lokaler i Vallgård. Byggnaden ligger bredvid Konstuniversitetets Teaterhögskolas huvudbyggnad Kokos och för därmed studerande inom bildkonst, teater och dans samman till samma kvarter.

”Vår nya byggnad gör det möjligt att undervisa och studera i utrymmen som är i världsklass. Konstuniversitetets Bildkonstakademi, som har verkat i tillfälliga lokaler i flera år, får nya lokaler som de studerande och personalen har varit med om att planera ända från början. I byggnaden får konstskapandets vardag och spår synas fritt och det är lätt att ändra lokalerna i framtiden så att de motsvarar nya behov”, berättar Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén.

Även Konstuniversitetets Bildkonstakademis galleriverksamhet flyttas till den nya byggnaden. De nästan 750 kvadratmeter stora, höga och ljusa utställningslokalerna ligger på gatuplan vid Sörnäs strandväg. I och med det nya campuset håller en betydande kulturkoncentration på att utvecklas i Sörnäs.

”De nya utställningslokalerna möjliggör allt mångsidigare utställnings- och evenemangsverksamhet. Efter att mötesbegränsningarna slopas bildar det nya campuset i Sörnäs ett livligt forum för kulturevenemang som är öppna för allmänheten, och konsten syns allt starkare som en del av stadsbilden i området”, säger dekanus Hanna Johansson vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Utställningsverksamheten som är öppen för allmänheten inleds i slutet av september, då stadsborna erbjuds möjlighet att bekanta sig med det nya campuset.

Anpassningsförmåga som utgångspunkt

Arkitekturen i den nya byggnaden Mylly har väckt stort intresse redan på förhand, även internationellt. Byggnaden är ritad av JKMM Arkkitehdit, som för närvarande är en av de mest ansedda finländska arkitektbyråerna. Den är känd bland annat för konstmuseet Amos Rex som öppnades 2018.

Mylly förenar tomtens gamla industrifastigheter med modern topparkitektur. Det viktigaste målet för planeringen av helheten har varit att skapa lokaler som motsvarar användarnas, dvs. konststuderandenas och -lärarnas behov. Resultatet är en anpassningsbar och flexibel helhet av lokaler som visar såväl konstskapandets processartade karaktär som kvarterets industrihistoria.

”Den övergripande planeringen styrdes av anpassningsförmåga, stöd för gemenskapen och anpassning till miljön. En central utgångspunkt för planeringen var att skapa flexibla lokaler som inte begränsar utan möjliggör. Lokalen är klar först när de som studerar och arbetar vid Konstuniversitetet tar den i besittning och gör den till sin”, berättar byggnadens huvudplanerare Asmo Jaaksi från JKMM Arkkitehdit.

Byggherre för den nya byggnaden är Lujatalo Oy. Fastigheten ägs av Veritas Pensionsförsäkring, vars hyresgäst Konstuniversitetet är.

Konstuniversitetets två campus är färdiga

I och med färdigställandet av byggnaden Mylly är Konstuniversitetets Sörnäs campus klart. Förutom den nya byggnaden hör också huvudbyggnaden Kokos vid Konstuniversitetets Teaterhögskola till campus. Mylly och Kokos är anslutna till varandra med förbindelsekorridorer.

Konstuniversitetets andra campus i Helsingfors ligger i Tölö, dit Konstuniversitetets Sibelius-Akademi har koncentrerat sin verksamhet. Hjärtat av Tölö campus är Musikhuset, och dessutom har man under de senaste tio åren grundrenoverat två värdefulla funkisbyggnader för konstundervisningen: R-huset på Norra Järnvägsgatan, som ursprungligen byggdes som huvudbyggnad för Helsingfors konservatorium, samt N-huset på Nervandersgatan, där Finska samskolan tidigare verkade.

Förutom i Helsingfors har Konstuniversitetet också verksamhet i Seinäjoki och i Kuopio.