Konstuniversitetets lokaler är stängda 18.3–13.4.2020, anvisningar har specificerats

Säkerhet samt hälsa och välfärd av universitetskollektivet är den främsta prioriteten för Konstuniversitetet i en undantagssituation. Således avbryts all närundervisning vid Konstuniversitetet och lokalerna hålls stängda 18.3–13.4.2020.

En särskild tillståndsprocess skapas för nödvändiga undantag, ifall det är möjligt med hänsyn till finska regeringens beslut och myndigheternas anvisningar. Universitetet informerar vidare om detta under denna vecka. 

Personalen arbetar på distans 18.3–13.4.2020. Endast personer som behandlar specifikt preciserade uppgifter kan arbeta i universitetslokalerna. Chefen informerar personalen ifall de kan fortsätta arbeta i universitetslokaler. Cheferna kommer att få närmare anvisningar om detta under denna vecka. Undantagssituationen ger möjlighet att fokusera på ärenden som i den normala vardagen inte får tillräckligt tid, t.ex. utveckling av verksamheten.  

Ifall det inte har varit möjligt att hämta de personliga arbetsverktygen före tisdagen den 17.3.2020 kl. 17, skall man avtala om hämtningen på onsdag 18.3.2020 eller på torsdag 19.3.2020 med lokalernas vaktmästare. De befinner sig i lokalerna kl. 9-16. Personalens passerkort fortsätter att fungera som förr. 

”Många av oss är tvungna att lära sig nya studie- och arbetsmetoder. Att sammanjämka arbetet och familjen kan också vara en utmaning i denna situation. Nu är det viktigt att ha tålamod med sig själv och med andra och acceptera att allt inte sker så som planerat,” säger rektor Jari Perkiömäki.  

Trots att lokalerna stängs fortsätter universitetet sin verksamhet så normalt som möjligt: undervisning, handledning och arbete utförs på distans om möjligt.  

Telefonnummer till vaktmästarna: 

  • M-huset: 0294474401 
  • N-huset: 0294474403 
  • R-huset: 0294474404 
  • Kookos: 0400792007 
  • Elimägatan: 0294474406                 

Vidare information 
Jari Perkiömäki 
rektor 
050-384 3454