Konstuniversitetet inför studierätt för kontinuerligt lärande

Alumnerna har möjlighet att avgiftsfritt komplettera sina studier under två år efter att de utexaminerats.

Kaksi henkilöä työskentelee

Distansstudierna på grund av coronan och andra undantagsarrangemang har gjort det svårare för många studerande vid Konstuniversitetet att nå sina studiemål. Som en lösning på detta har Konstuniversitetet beslutat att införa studierätt för kontinuerligt lärande.

Studierätten för kontinuerligt lärande ger alumner som utexaminerats efter 1.8.2020 möjlighet att avgiftsfritt komplettera sina studier i undervisningen vid Konstuniversitetets öppna universitet. Studierätten gäller under utexamineringsterminen och de två därpå följande åren.