Akademispecifika anvisningar för användning av lokalerna – universitetslokalerna öppnas begränsat 1.6.–31.7.2020

Konstuniversitetets lokaler har öppnats begränsat enligt gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete. Huvudsakligen är lokalerna stängda t.o.m. 31.7.2020. Beslut angående hösten (fr.o.m. 1.8.2020) fattas före midsommaren.

Akademi- och enhetsspecifika anvisningar som grundar sig i gemensamma principer som överenskommits i Konstuniversitetets ledningsgrupp följs fr.o.m. måndagen 1.6. Dessa är följande:

 • Vid undervisning prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020, som inte kan utföras utanför universitetslokalerna och som inte han flyttas till höstterminen. Detta kan innebära undervisning och handledning som gäller akademiernas lärdomsprov.
 • Vid studerandenas självständiga arbete prioriteras verksamhet som stöder utexaminering under 2020, som inte kan utföras utanför universitetslokalerna och/eller som inte han flyttas till höstterminen. Detta kan innebära bl.a.
 1. Övning för lärdomsprov med instrument som inte är möjligt att öva med utanför universitetslokalerna vid Sibelius-Akademin
 2. Studerandenas arbetsrumsarbete vid Bildkonstakademin
 3. Studerandenas självständiga övning vid Teaterhögskolan.
 • Vid forskning prioriteras verksamhet som inte kan utföras utanför universitetslokaler och som inte kan flyttas till höstterminen.
 • Vid höstens förberedning av konstnärliga verksamhet prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020, som inte kan utföras utanför universitetslokaler och som inte kan flyttas till höstterminen.
 • Vid övrigt arbete än undervisning prioriteras verksamhet är kritiskt utgående från kontinuitet av universitetets verksamhet eller som stöder studerandenas utexaminering under 2020.

Akademispecifika anvisningar för användning av lokalerna: 

Att fungera tryggt när man använder Konstuniversitets lokaler

Universitetet har skapat gemensamma säkerhetsanvisningar och akademispecifika anvisningar för tillämpning av dem för att säkra trygg användning av lokalerna. Var och en som använder lokalerna ska agera ansvarsfullt och följa gemensamma anvisningar:

 • Man får inte komma till universitetslokalerna om man är sjuk. Stanna hemma om du har feber, magsymtom eller andra symtom som kan tyda på corona.
 • Skydd dig själv och andra genom att hålla två meters säkerhetsavstånd till andra människor. Använd andra sätt att hälsa på människor än handskakning eller kram.
 • Arbeta ensamt om möjligt.
 • Undvik att röra i ytor, handtag, räcken och undvik onödig vistelse i lokalerna.
 • Bara en åt gången i hissarna.
 • Sköt om handhygien och rengör ytorna hos gemensamma arbetsverktyg innan du använder dem.
 • Du kan hämta rengöringsmedel och -anvisningar för instrument i infon vid M-, R- och N-hus samt i infon vid Kokos innan din spelövning.
 • Promenera eller cykla till universitetet om möjligt i stället för att använda kollektivtrafik.
 • Följ riktlinjerna för 14 dagars karantän efter att du kommit tillbaka från utlandet.

Detaljerade säkerhetsanvisningar hittar du på Artsi.

Förfrågningar: 
Jari Perkiömäki 
rektor 
rehtori@uniarts.fi