Per Ehrström: Jag har fått göra jättepraktiska arbeten men också fördjupa mig i teorin

Intervju med student.

Opiskelija istuu ja katsoo kameraan
Laura Malmivaara

Vem är du och hur kom du att börja studera vid Konstuniversitetet?

Jag heter Per Ehrström och är utbildad skådespelare. Jag håller på med mina magisterstudier i föreställningsdramaturgi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola, där jag också utexaminerades från det svenskspråkiga skådespelarprogrammet 2011. Jag har mest jobbat vid olika institutionsteatrar och blev trött på att inte kunna påverka varken innehåller eller arbetsmetoder när jag jobbade som skådespelare. Tack vare olika mindre projekt blev jag också intresserad av kollektiva arbetsmetoder. Jag funderade alltmer på hur olika delområden i en föreställning bättre skulle kunna komma fram på bästa sätt och hur man kunde göra det möjligt för alla att vara delaktiga i skapandet av föreställningen. Jag tänkte att studier i föreställningsdramaturgi skulle kunna ge mig möjligheten att fördjupa mej i det och ge verktyg för att jobba kollektivt.

Hur har studierna varit?

Jämfört med skådespelarutbildningen har mina nuvarande studier känts annorlunda eftersom jag redan har en del arbetserfarenhet från fältet. Det har varit trevligt att vara på en plats där det finns möjlighet att tänka annorlunda, drömma och få nya perspektiv på vad det egna yrket skulle kunna innehålla. Eftersom jag redan varit här ett varv har jag haft möjlighet att fokusera på sådant som verkligen intresserar mig. Det har varit lätt att både välja och välja bort saker. Det är mycket diskussioner i utbildningsprogrammet i dramaturgi men i studierna ingår också en hel del självständigt arbete. Jag har uppskattat sättet att diskutera på vårt utbildningsprogram, det har varit tillåtande samtidigt som det finns en strävan till att vara konkret och exakt.

Vilka kurser eller projekt har varit mest minnesvärda under dina studier?

Alla föreställningsproduktioner, så klart. Även om de varit utmanande har de också lärt mig massor. För mej har diskussioner om alla val som måste göras i samband med en produktionerna och att analysera dessa efteråt varit de mest lärorika.

Vad har varit bäst med studierna?

Diskussionerna och mångsidigheten samt det breda, fina utbudet. Jag har fått göra väldigt praktiska arbeten men också fördjupa mig i teorin.

Vad har varit mest utmanande med studierna?

Tidtabellen: att få studierna, arbetet och resten av livet i balans. Och att kunna förstå, tillägna sig och tillämpa teorin, dessutom på finska (mitt modersmål är svenska) har varit en lång och knepig resa.

Vad skulle du ge för råd till framtida sökande?

När jag själv sökte till programmet hade jag ingen aning om hur omfattande dramaturgin är. Jag tror att oavsett din bakgrund kan utbildningsprogrammet i dramaturgi erbjuda intressanta perspektiv på det egna arbetet och i vidare bemärkelse ett dramaturgiska tänkande som går att tillämpa på många olika områden inom konsten.