Sibelius-Akademins stödstiftelse delar ut stipendier för 700 000 euro

Styrelsen för Sibelius-Akademins stödstiftelse beslutade på sitt möte 12.4.2021 att dela ut stipendier för sammanlagt 700 000 euro, varav sammanlagt 194 035euro beviljades åt studerande via den allmänna stipendieansökan. Man beslöt att bevilja sammanlagt 248 400 euro för tävlingar och andra objekt som delas ut senare. Dessutom beslöt man att stöda Sibelius-Akademins projekt och projekt i anslutning till konstens återhämtning med sammanlagt 257 565 euro.

-Stödstiftelsen strävar i år efter att även rikta stöd till studerandes projekt som stöder återuppbyggnaden av konstbranschen. Dessutom riktas stöd till studerandes och lärares projekt som syftar till att mildra den rådande humanitära katastrofen, säger Sibelius-Akademins dekan Emilie Gardberg.

Via den allmänna stipendieansökan kom 300 ansökningar, varav 249 godkändes. Dekanen förde fram ett förslag åt styrelsen utifrån ämnesledarnas utlåtanden om hur stipendierna skulle delas ut. Stipendier beviljades bl.a. för mästarkurser och tävlingar, kostnader för påbyggnadsexamen samt resekostnader för studerande inom ungdomsutbildningen.

De största beviljade stipendierna:

  • Arts Management Study trip, Kristina Vahvaselkä, 6000 €
  • Elollinen Concert Series Talvipuutarha, Lucy Abrams-Husso, 5000€
  • Master study filed trip to Suzhou China, Wanqiu Long, 4200 €

Alla stipendiater har informerats om besluten per e-post. Stipendierna betalas ut senast 20.5. Beslut från Stödstiftelsens styrelse kan inte överklagas.

Sibelius-Akademins stödstiftelse är en självständig stiftelse som verkar i anslutning till Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet. Stiftelsen stöder Sibelius-Akademin ekonomiskt med stipendier och understöd. Den grundades 1931. Stödstiftelsen leds av en styrelse som på framställning av Sibelius-Akademin utses av Konstuniversitetets styrelse för två år i taget. Till styrelsen hör Lauri Paloheimo (ordförande), Tom von Weymarn (vice ordförande), Eeva Ahdekivi, Emilie Gardberg, Mammu Kaario, Tapio Oksanen och Jorma Ollila.

Tilläggsinformation:
Sarri Vuorisalo-Tiitinen
Ombudsman för Sibelius-Akademins stödstiftelse
sarri.vuorisalo-tiitinen@uniarts.fi
050 476 69 61