Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja 700 000 euroa

Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 12.4.2022 jakaa apurahoja yhteensä 700 000 euroa, joista opiskelijoille myönnettiin yleisen apurahahaun kautta yhteensä 194 035 euroa. Kilpailuihin ja muihin myöhemmin jaettaviin kohteisiin päätettiin myöntää yhteensä 248 400 euroa. Lisäksi Sibelius-Akatemian projekteja ja taiteen jälleenrakennukseen liittyviä hankkeita päätettiin tukea yhteensä 257 565 eurolla.

-Tukisäätiö pyrkii tänä vuonna kohdistamaan tukea myös opiskelijoiden taidealan jälleenrakentamista tukeviin projekteihin. Lisäksi tukea ohjataan vallitsevan humanitaarisen katastrofin lieventämiseen tarkoitettuihin opiskelijoiden ja opettajien projekteihin, kertoo Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg.

Yleisessä apurahahaussa hakemuksia vastaanotettiin 300 kappaletta, joista 249 kpl hyväksyttiin. Dekaani teki esityksen hallitukselle jaettavista apurahoista ainejohtajien lausuntojen perusteella. Apurahoja myönnettiin mm. mestarikursseille ja kilpailuihin osallistumisiin, jatkotutkinnon kuluihin sekä nuorisokoulutuksen opiskelijoiden matkakustannuksiin.

Suurimmat myönnetyt apurahat:

  • Arts Management Study trip, Kristina Vahvaselkä, 6000 € 
  • Elollinen Concert Series Talvipuutarha, Lucy Abrams-Husso, 5000€
  • Master study filed trip to Suzhou China, Wanqiu Long, 4200 €

Kaikille apurahojen saajille on ilmoitettu päätöksistä sähköpostitse. Apurahat maksetaan 20.5. mennessä. Tukisäätiön hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.

Sibelius-Akatemian tukisäätiö on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteydessä toimiva itsenäinen säätiö, joka tukee Sibelius-Akatemiaa taloudellisesti apurahoin ja avustuksin. Se on perustettu vuonna 1931. Tukisäätiötä johtaa hallitus, jonka Taideyliopiston hallitus nimeää Sibelius-Akatemian esityksestä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat Lauri Paloheimo (puheenjohtaja), Tom von Weymarn (varapuheenjohtaja), Eeva Ahdekivi, Emilie Gardberg, Mammu Kaario, Tapio Oksanen ja Jorma Ollila.

Lisätietoja:
Sarri Vuorisalo-Tiitinen
Sibelius-Akatemian tukisäätiön asiamies
sarri.vuorisalo-tiitinen@uniarts.fi
050 476 69 61