Sibafest – Recovery Tour bjuder på livemusik under pandemin med tjugo studentkonserter

En turné med tjugo konserter bjuder publiken på livemusik i många genrer.

På scenen står studerande och lärare vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Sibafest, som ordnas vartannat år, inleds i Musikhuset i Helsingfors 17.1.2022 och fortsätter under våren i Helsingfors, Träskända, Seinäjoki och Kuopio fram till och med 5.5.2022.

Uppträdandet är en viktig del av studierna för de studerande vid Sibelius-Akademin, och akademin ordnar över 700 konserter per år. Under pandemin byttes liveuppträdandena ut mot webbkonserter, men när restriktionerna lättar möts de studerande och publiken igen kring den levande musiken.

Konserter i fyra städer

Sibafest, som tidigare var känd som en ungefär en vecka lång festival, hämtar under våren 2022 med sig musikglädje i turnéformat till alla de orter där Sibelius-Akademin verkar. Turnén inleds 17.1 med Sibafests barnkonsert som redan blivit en tradition. Ötökkäpartio, som består av studerande i musikfostran, uppträder under Soili Perkiös och Elisa Seppänens ledning med en webbkonsert som riktar sig till barn under skolåldern. Konserten som filmas i Musikhuset kan ses gratis på Sibelius-Akademins Youtube-kanal.

Den 5 februari uppträder Sibelius-Akademins symfoniorkester ledd av professor Sakari Oramo i Musikhuset. Konsertprogrammet med kompositioner av Gershwin, Brahms och Sibelius berättar om en ny början. Violinisten Adrian Ibañez-Resjan, som siktar på Sibelius-violintävlingen i maj, uppträder som solist under konserten.

”Pandemin har lärt de studerande och oss anställda hur viktigt det är med närvaro, samarbete och levande musik. Vi ser ivrigt fram emot att återgå till en tid då vi återigen kan vara en stor symfoniorkester, för våra ungdomar har styrka”, säger Márta Schmidt, planerare för Sibelius-Akademins orkesterverksamhet.

Jazzklubben Kolmisointu intar Järvenpää-talo i Träskända under torsdagskvällarna 17.2, 7.4 och 5.5. Under klubbkvällarna uppträder Sibelius-Akademins jazzstuderande under ledning av sina lärare. Föreställningarna genomförs i samarbete med Träskända stad.

Vid konserten Låt det ljuda! – kompositionsstuderandes nya verk för defunensemble får man höra nya moderna musikverk av fem kompositionsstuderande. Temana i verken hänför sig till tiden efter pandemin, då restriktionerna försvinner och friheterna och möjligheterna ökar, men då kulturen å andra sidan är i en mer sårbar position än på länge. Konserten ordnas i Musikhuset 30.3.

Sibelius-Akademins NYKY Ensemble och Kekäläinen & Company visar Sanna Kekäläinens scenverk If I Would Lose My Voice och ett urval av Salvatore Sciarrinos kammarmusikverk i Musikhuset 27–28.4. Föreställningen belyser människans inverkan på den globala förändringen och ger en syn på hur människans verksamhet mer än någonsin håller på att förändra naturen.

Under våren ordnas konserter även i Seinäjoki och Kuopio. Programuppgifterna publiceras i början av året.

Historiens nionde Sibafest

Sibafest som ordnas för nionde gången är Konstuniversitetets Sibelius-Akademis huvudevenemang som ordnas vartannat år och som presenterar Sibelius-Akademins internationellt högklassiga konsertverksamhet. Under Sibafest ställer sig studerande och lärare vid Sibelius-Akademin på scenen. Den förra Sibafest som ordnades 2020 samlade sammanlagt över 8 000 lyssnare.

Biljettförsäljningen inleds 5.1.

Biljettförsäljningen till de första konserterna inleds 5.1.2022. Resten av konserterna under turnén kommer till försäljning var för sig.

Biljetter från Ticketmaster 18–36 € och från Musikhuset 15–35 €. Biljetter till Jazzklubben säljs på Lippu.fi.

Turnéplatser

  • Helsingfors: Helsingfors Musikhus, Sibelius-Akademins R-hus
  • Träskända: Järvenpää-talo
  • Seinäjoki: Kalevan Navetta
  • Kuopio: Kuopion Musiikkikeskus

Vi följer med coronarestriktionerna

På basis av en föreskrift utfärdad av Regionförvaltningsverket i Södra Finland har Konstuniversitetets evenemang för allmänheten ställts in fram till 17.1.2022. Vi följer RFV:s anvisningar och konserter kommer att ordnas live på ett hälsosäkert sätt så snart det är möjligt. Aktuell information om restriktionerna finns på vår webbplats Så här bidrar du till säkerheten på Konstuniversitetets evenemang.