Så här bidrar du till säkerheten på konstuniversitetets evenemang

Vi vill att du ska ha en trygg konstupplevelse även i coronasituationen. Läs dessa säkerhetsanvisningar på förhand.

Vår semester är späckad med fina evenemang och vi hoppas att du ska få njuta av dem utan onödiga bekymmer.

Därför vill vi redan på förhand berätta om säkerhetsåtgärderna. Förutom myndighetsanvisningarna ger vår personal och informationstavlorna synliga och tydliga anvisningar och stöd för hur besökarna ska gå till väga.

Stanna hemma om du är sjuk

Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Om du känner av coronavirussymptom eller har varit i kontakt med någon som smittats ska du stanna hemma. Läs anvisningarna som gäller akademin längst ner på sidan.

Gör så här om du blir sjuk

Du kan kostnadsfritt byta en biljett som du köpt till en föreställning vid Sibelius-Akademin så sent som kl. 11 på dagen för föreställningen. Ring Musikhusets biljettförsäljning om konserten ordnas på Musikhuset. Beträffande konserter på R-huset kan du kontakta konsertproducenten direkt. Kontaktuppgifterna finns på de sidor som ger information om konserten.

Kom i tid

Med anledning av säkerhetsåtgärderna kan det gå långsammare än normalt att ta sig till platsen och att röra sig där.  Reservera tillräckligt med tid när du kommer till konserten.  

Vi samlar kontaktuppgifter av konsertbesökarna vid Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan så att vi kan ta kontakt om en eventuell exponering för coronaviruset. Kontaktuppgifterna sparas i två veckor (Sibelius-Akademin) sex månader (Teaterhögskolan) och från evenemangdagen.

Om du har en fribiljett kan du meddela dina kontaktuppgifter till konsertproducenten på förhand. Producentens kontaktuppgifter finns på de sidor som ger information om konserten.

Använd en ansiktsmask

Vi rekommenderar att du tar med dig ansiktsmask.

Vi också distribuerar ansiktsmasker gratis till konsert-, performance- och utställningsgäster.

Kom ihåg säkerhetsavståndet

Med beaktande av den gemensamma säkerheten ska du hålla ett tillräckligt avstånd till andra besökare. Kom ihåg detta särskilt när du köar till hissen, garderoben, kaféet eller salen. Vi rekommenderar att alla som kan använder trapporna i stället för hissen.  

Endast stora väskor lämnas i garderoben

På grund av coronasituationen får ytterkläderna tas med i salen och vi rekommenderar detta för att undvika trängsel vid garderoben före och efter konserten eller föreställningen. Stora väskor måste dock lämnas i garderoben.  

Garderoben är avgiftsfri under undantagsperioden.  

Säkerhetsavstånd mellan sittplatserna i salarna

I salen är besökarna placerade med minst 1 meters säkerhetsavstånd mellan varandra. Du får inte byta sittplats själv, utan var och en sitter på den plats de anvisats. Även barnen sitter på egna platser med säkerhetsavstånd om de inte sitter i en vuxens famn.  

Besökarna lämnar salen en rad åt gången enligt personalens anvisningar. 

Besök utställningarna endast om du är frisk

Du är får gärna besöka våra utställningar om du känner dig frisk. Om du är sjuk ska du stanna hemma tills du mår bättre. 

Iaktta god host- och handhygien på utställningarna. Håll 1–2 meters säkerhetsavstånd till andra besökare och till utställningsövervakaren. Rör inte vid konstverken och undvik att röra vid ytor i onödan.

Vi följer noggrant hur coronasituationen utvecklas och iakttar myndigheternas anvisningar. Än så länge ordnar vi inga vernissager. Vi undviker hörlurar och söker andra sätt för att presentera verk som innehåller ljud.

Kom ihåg god handhygien

Handdesinfektionsmedel finns på flera ställen – vi önskar att du använder det. Hosta eller nys vid behov i en engångsnäsduk eller i ärmen.  Du kan tvätta händerna med tvål och vatten på alla våra toaletter. 

Städningen har effektiverats i alla våra allmänna lokaler. 

Besökarnas säkerhet är av största vikt för oss – tack för att du hjälper oss att sörja för den gemensamma säkerheten!