Så här bidrar du till säkerheten på konstuniversitetets evenemang

Vi vill att du ska ha en trygg konstupplevelse även i coronasituationen. Läs dessa säkerhetsanvisningar på förhand.

Vår semester är späckad med fina evenemang och vi hoppas att du ska få njuta av dem utan onödiga bekymmer.

Därför vill vi redan på förhand berätta om säkerhetsåtgärderna. Förutom myndighetsanvisningarna ger vår personal och informationstavlorna synliga och tydliga anvisningar och stöd för hur besökarna ska gå till väga.

Stanna hemma om du är sjuk

Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Om du känner av coronavirussymptom eller har varit i kontakt med någon som smittats ska du stanna hemma. Läs anvisningarna som gäller akademin längst ner på sidan.

Kom i tid

Med anledning av säkerhetsåtgärderna kan det gå långsammare än normalt att ta sig till platsen och att röra sig där.  Reservera tillräckligt med tid när du kommer till konserten.  

Använd en ansiktsmask

Vi rekommenderar att du tar med dig ansiktsmask.

Vi också distribuerar ansiktsmasker gratis till konsert-, performance- och utställningsgäster.

Kom ihåg säkerhetsavståndet

Med beaktande av den gemensamma säkerheten ska du hålla ett tillräckligt avstånd till andra besökare. Kom ihåg detta särskilt när du köar till hissen, garderoben, kaféet eller salen. Vi rekommenderar att alla som kan använder trapporna i stället för hissen.  

Besök utställningarna på ett tryggt sätt

Du är får gärna besöka våra utställningar om du känner dig frisk. Om du är sjuk ska du stanna hemma tills du mår bättre. 

Iaktta god host- och handhygien på utställningarna. Håll 1–2 meters säkerhetsavstånd till andra besökare och till utställningsövervakaren. Rör inte vid konstverken och undvik att röra vid ytor i onödan.

Vi följer noggrant hur coronasituationen utvecklas och iakttar myndigheternas anvisningar. Än så länge ordnar vi inga vernissager. Vi undviker hörlurar och söker andra sätt för att presentera verk som innehåller ljud.

Kom ihåg god handhygien

Handdesinfektionsmedel finns på flera ställen – vi önskar att du använder det. Hosta eller nys vid behov i en engångsnäsduk eller i ärmen.  Du kan tvätta händerna med tvål och vatten på alla våra toaletter. 

Städningen har effektiverats i alla våra allmänna lokaler. 

Besökarnas säkerhet är av största vikt för oss – tack för att du hjälper oss att sörja för den gemensamma säkerheten!