Konstuniversitetet inför rekommendationen om munskydd och distansjobb till 16.1.2022

Rekommendationen för användning av munskydd börjar gälla omedelbart och för distansarbete från och med måndagen 29 november.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona utfärdade tisdagen 23 november strängare rekommendationer för användning av munskydd och för distansarbete i regionen. Konstuniversitetets coronasamordningsgrupp sammanträdde onsdagen 24 november för att bedöma rekommendationernas konsekvenser för universitetet. Rekommendationen för användning av munskydd börjar gälla omedelbart och för distansarbete från och med måndagen 29 november.

Sammanfattning av rekommendationernas inverkan på Konstuniversitetet:

  • Undervisningen fortsätter som nu, huvudsakligen som kontaktundervisning.
  • Vi rekommenderar användning av munskydd på universitetet i alla situationer (med undantag av måltider), såvida inga hälsoskäl förhindrar det.
  • Vid sådan kontaktundervisning och konstnärlig verksamhet där det är omöjligt att använda munskydd, ska hälsosäkerheten tryggas med andra metoder.
  • Vi rekommenderar att personalen inom servicefunktioner jobbar på distans, om det är ändamålsenligt med tanke på arbetsuppgifterna.
  • Alla möten ska företrädesvis ordnas på distans.

Konstuniversitetets rekommendationer om covid-19

Rekommendationerna gäller till och med 16 januari 2022.

Användning av munskydd

Vi rekommenderar att alla studerande och anställda använder munskydd i alla situationer då de vistas på universitetet, såvida inga hälsoskäl förhindrar det. Munskydd behöver inte användas under måltider.

Vid sådan kontaktundervisning och konstnärlig verksamhet där det är omöjligt att använda munskydd, ska hälsosäkerheten tryggas med andra metoder, som beskrivs i säkerhetsanvisningarna.

Övrigt arbete

Vi rekommenderar att personalen inom servicefunktioner jobbar på distans, om det är ändamålsenligt med tanke på arbetsuppgifterna. Rekommendationen om distansarbete gäller 29.11.2021–16.1.2022.

Normala möten ska företrädesvis ordnas på distans.

Om det med tanke på evenemangets natur inte är ändamålsenligt att ordna det på distans (t.ex. utvecklingsdagar, retreat och kurser) är det möjligt att ordna dem med fysisk närvaro enligt chefens övervägande och med iakttagande av hälsosäkerheten. Alla deltagare ska använda munskydd oavsett om det går att efterleva avståndsrekommendationerna.

Konstnärlig verksamhet och andra evenemang

Rekommendation om användning av munskydd gäller vid samtliga föreställningar, utställningar och andra evenemang på Konstuniversitetet. Arrangören ska se till att informera publiken om rekommendationen och säkerställa att åskådarna kan gå in i och ut ur salongen utan att det uppstår trängsel.

Konsekvenser för terminsavslutningarna 

Invigning av ”Mylly” för intressenter den 2 december 

Andra än studerande och anställda vid universitet som kommer till evenemanget ska visa upp coronapass vid entrén. Närmare ankomstanvisningar skickas direkt till deltagarna.

Välgångsskål och presentation av ”Mylly” för personalen den 7 december

Deltagarna är universitetets egna anställda och därför krävs inget coronapass.

Julfest för personalen den 8 december

Deltagarnas ska visa upp coronapass när de kommer till festen.

Examensceremonier

Akademiernas examensceremonier är evenemang för allmänheten. Om evenemanget har sittande publik, behöver utomstående som kommer till ceremonin inte visa upp coronapass. Myndigheter har fastställt restriktioner för restaurangverksamhet och det är därför möjligt att restauranginnehavaren kräver coronapass av dem som kommer till ceremonin.