Konstuniversitetet har på 10 år vuxit till en internationell föregångare inom utbildning och forskning i konstbranscherna – 10-årsdagen firas den 22 september

Konstuniversitetet firar 10-årsjubileum 2023. Jubileumsåret kulminerar i september i öppningsceremonin för läsåret och i konstfestivalen Uniarts Fest.

År 2013 slogs Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan samman till Konstuniversitetet. Det nya universitetet fick specialuppgiften att stärka konstens ställning och autonomi i samhället samt hela Finlands konst- och kulturliv.

”På tio år har vi stärkt vår ställning som internationell föregångare inom utbildning och forskning i konstbranscherna och som Finlands mest eftertraktade studieplats. Bakom framgången ligger målmedvetna och entusiastiska personer vid Konstuniversitetet, som har en stor passion för sitt arbete”, säger rektor Kaarlo Hildén

I universitetsjämförelser har Konstuniversitetet under de senaste sju åren placerat sig i den internationella toppen: i fjol placerade sig Sibelius-Akademin på plats 22 i universitetsjämförelsen QS World University Rankings 2022 inom området för scenkonst. I kandidatresponsen har Konstuniversitetet varit etta bland Finlands universitet redan i många år. 

Vi lockar även utländska toppexperter: Av de nya studerandena vid Konstuniversitetet är redan cirka 30 procent icke-finländare, och av dem har 38 procent fått arbete i Finland ett år efter att de utexaminerats. Enligt Erasmus-responsen är våra utbytesstuderande de mest nöjda i Finland.

Under årens lopp har Konstuniversitetet också tagit fram nya branschövergripande initiativ.

”Tack vare synergin från sammanslagningen har vi kunnat skapa nya program och studiehelheter för bland annat skrivande, ljudkonst och musikteater. Design för scenkonst flyttades också från Aalto-universitetet till Konstuniversitetet hösten 2020, vilket har gjort att området för scenkonst har utvecklats ytterligare”, berättar Hildén.

Framgångsrik forskning

Under tio års tid har Konstuniversitetet skapat en stark grund för ambitiös forskning. Särskilt den konstnärliga forskningen har ett gott rykte, konstaterade den internationella utvärderingspanelen som utförde den första helhetsutvärderingen av Konstuniversitetets forskning 2022. Utvärderingen omfattade all forskning som genomfördes vid Konstuniversitetet 2015–2020. Utvärderingspanelen rekommenderade i sin rapport att ett gemensamt forskningsinstitut bör inrättas för att stärka forskningen. Forskningsinstitutet grundades enligt rekommendationen i början av 2023.

Också ett historiskt jätteforskningsprojekt rymdes med under decenniet. I forskningsprojektet ArtsEqual, som leddes av Konstuniversitetet 2015–2020, utreddes konstens och konstfostrans inverkan på välbefinnandet och jämställdheten bland finländarna. Över 90 forskare deltog i det sektorsövergripande projektet. Finansieringen som beviljades av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi hörde till de största finansieringarna i den finländska konstforskningens historia. Projektets budget uppgick till 5,6 miljoner euro.

Verksamhet på två campus

Konstuniversitetets nya campus färdigställdes i Sörnäs hösten 2021 och förde samman studerande och personal från Teaterhögskolan och Bildkonstakademin i samma kvarter. Campuset består av två byggnader med intressant arkitektur och historia: Teaterhögskolans huvudbyggnad Kokos och Bildkonstakademins Mylly. Även galleriverksamheten flyttades till den nya byggnaden. 

Konstuniversitetets andra campus i Helsingfors ligger i Tölö, dit Sibelius-Akademin har koncentrerat sin verksamhet. Campusets hjärta är Musikhuset, och dessutom har två värdefulla funkisbyggnader under de senaste tio åren genomgått en grundlig renovering för användning inom konstundervisningen: R-huset på Norra Järnvägsgatan, som ursprungligen byggdes som huvudbyggnad för Helsingfors konservatorium, samt N-huset på Nervandersgatan, där Finska samskolan tidigare verkade.

Förutom i Helsingfors har Konstuniversitetet också verksamhet i Seinäjoki, Kuopio och Träskända. 

Jubileumsåret fylls av konst och tankar om konstens framtid

Under Konstuniversitetets jubileumsår riktas blicken mot framtiden, där konsten även i fortsättningen kommer att vara en del av ett betydelsefullt liv. I anslutning till detta tema tipsar vi under 2023 om evenemang vid vårt universitet på vår webbplats.

10-årsjubileet kommer också att synas under hela året på Konstuniversitetets webbplats och i sociala medier samt i våra interna kanaler.

Jubileumsåret kulminerar i Konstuniversitetets öppningsceremoni för läsåret fredagen den 22 september. Samma kväll ordnas konstfestivalen Uniarts Fest på Sörnäs campus. Festivalen är öppen för allmänheten. Programmet erbjuder möjlighet att bekanta sig med stadens nyaste konst avgiftsfritt och med låg tröskel. I festivalens talprogram berättar också påverkare från olika branscher om sina tankar om konstens framtid. Hela universitetsgemenskapen är välkommen att fira det 10-åriga universitetet!