Konst- och kulturutbildning lockar utländska studerande till Finland

Många tror felaktigt att utländska studerande efter fullgjord examen återvänder till sitt hemland. Hos oss är det tvärtom: tre av fyra av Konstuniversitetets internationella examensstuderande är kvar i Finland ett år efter examen, skriver dekan Emilie Gardberg.

Emilie Gardberg står utanför en gul byggnad. Hon ler för kameran och lutar sig mot en byggnadsvägg.
Veikko Kähkönen

Inför riksdagsvalet är arbetsrelaterad invandring ett aktuellt tema. Befolkningen i Finland minskar, men på andra håll är utvecklingen motsatt. Finland kommer i framtiden att behöva befolkningstillväxt för att bibehålla en konkurrenskraftig ekonomi och ett blomstrande samhälle. Ett utmärkt område för framgångsrik integration är studielivet, där gemenskap och nätverk kan stöda förankringen i ett nytt samhälle och i en ny kultur.

Staten inledde det nationella Talent Boost-programmet bl.a. för att förbättra universitetens förmåga att locka internationella studerande och förankra dem i Finland. Man talar om dragnings- och kvarhållningskraft som beskriver det internationella intresset för Finland som studieland, men även som hemland efter examen.

Konstbranschen lockar idag rekordmånga sökande, varav allt flera är internationella sökande. I den nyligen avslutade studieansökan var hälften av Sibelius-Akademins ansökningar från internationella sökande. Vad beror populariteten på?

Den finländska konstutbildningen har ett enormt gott rykte. Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet, där jag själv är dekan, har upprepade gånger placerat sig i toppen av den globala QS-rankningen, jämsides med toppinstitutionerna i musikmetropoler som New York, London och Wien. I Erasmus-enkäterna bedömde Konstuniversitetets utbytesstuderande att vi är bäst av alla finländska universitet. Studerande uppskattar vår utbildning för dess kvalitet, personliga anpassning och för den meningsskapande och motiverande studiegemenskap.

Många tror felaktigt att utländska studerande efter fullgjord examen återvänder till sitt hemland. Hos oss är det tvärtom: tre av fyra av Konstuniversitetets internationella examensstuderande är kvar i Finland ett år efter examen. Vi har alltså redan före Talent Boost kunnat locka och förankra våra studerande i det finländska samhället: de har trivts så väl att de stannat för att fortsätta sina karriärer här och bidra till samhällsutvecklingen.

Konst och musik är utmärkta branscher för nyinflyttade. Musiktraditionerna är ofta globala och musikens gemensamma språk stärker kommunikationen och möjliggör samarbete även om alla inte talar samma språk. Det är lätt att hitta en gemenskap och ett hem eftersom den starkt förenande och engagerade faktorn – musiken – redan är gemensam.

Utöver våra studerande tjänar vi också samhället på ett bredare plan. Finland har ett starkt varumärke som en av musikens stormakter. Det här lockar människor till Finland, också sådana som inte själva är i musikbranschen.

Beslutet att flytta till ett nytt land är oftast summan av många olika faktorer. Till de viktigaste orsakerna hör arbetet och möjligheten att förverkliga sig själv. Konstbranschen erbjuder bägge. En stark satsning på konstbranschen ökar Finlands internationella dragningskraft och synlighet både för arbetssökande och potentiella studerande. I framtiden kommer vi att vara allt mer beroende av kreativa aktörer som kan diskutera, tolka och uttrycka komplexa samband och företeelser i vår värld. Här spelar konstutbildningen och den livslånga relationen till konst en nyckelroll.

Emilie Gardberg
Dekan
Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet

Texten är ursprungligen publicerad som insändare i Hufvudstadsbladet fredagen den 17 mars 2023. Under riksdagsvalet våren 2023 publicerar vi inlägg om samhället och konsten. Gardbergs inlägg är det fjärde.