Kaarlo Hildén styrelseordförande för Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland

Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland har utsett Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén till ordförande för sin styrelse för den tvåårsperiod som börjar 1.1.2022

Övriga styrelsemedlemmar är riksdagsledamot Anders Adlercreutz, projektdirektör Kaarina Gould, kulturdirektör Samu Forsblom, ordförande för Förbundet för konstskolor i Finland Johanna Kivioja, ordförande för Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto Terhi Perälä och ordförande för Finlands musikläroinrättningars förbund Sanna Saarinen.

”Grundskolan eller gymnasiet erbjuder inte alla färdigheter som krävs för högskolestudier inom konst. Därför är ett fungerande system för grundläggande konstundervisning nödvändigt för konstutbildningen på universitetsnivå. Konstuniversitetet erkänner sitt eget ansvar som stärkare av det finländska konstfältets livskraft. Som ordförande för Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland får jag föra framåt framtidsarbetet som samlar hela fältet även ur den grundläggande konstundervisningens perspektiv”, säger Kaarlo Hildén. 

Förbundet för grundläggande konstundervisning är en takorganisation för sex riksomfattande organisationer inom den grundläggande konstundervisningen, som representerar läroanstalter som ger grundläggande undervisning i arkitektur, bildkonst, hantverk, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst. Den grundläggande konstundervisningen är en internationellt unik utbildnings- och hobbyform för konst som riktar sig särskilt till barn och unga. Det är en del av Finlands utbildningssystem och det finns cirka 128 000 elever på olika håll i landet.

Kaarlo Hildén är också styrelsemedlem i Bildningsarbetsgivarna, Sivistas styrelse.