Kaarlo Hildén Taiteen perusopetusliiton hallituksen puheenjohtajaksi

Taiteen perusopetusliitto on valinnut Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildénin hallituksensa puheenjohtajaksi 1.1.2022 alkavalle kaksivuotiskaudelle

Kaarlo Hilden

Muut hallitukseen valitut jäsenet ovat kansanedustaja Anders Adlercreutz, hankejohtaja Kaarina Gould, kulttuurijohtaja Samu Forsblom, Kuvataidekoulujen liiton puheenjohtaja Johanna Kivioja, Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton puheenjohtaja Terhi Perälä ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja Sanna Saarinen.

”Peruskoulu tai lukio eivät tarjoa kaikkia taiteen korkeakouluopiskelun edellyttämiä taitoja. Siksi toimiva taiteen perusopetusjärjestelmä on yliopistotasoiselle taidekoulutukselle välttämätön. Taideyliopisto tunnistaa oman vastuunsa suomalaisen taidekentän elinvoimaisuuden vahvistajana. Taiteen perusopetusliiton hallituksen puheenjohtajana pääsen viemään koko kenttää kokoavaa tulevaisuustyötä eteenpäin myös taiteen perusopetuksen näkökulmasta,” sanoo Kaarlo Hildén. 

Taiteen perusopetusliitto on kattojärjestö kuudelle taiteen perusopetuksen valtakunnalliselle järjestölle, jotka edustavat arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia. Taiteen perusopetus on kansainvälisesti ainutlaatuinen erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu taiteen koulutus- ja harrastusmuoto. Se on osa Suomen koulutusjärjestelmää ja oppilaita on eri puolilla maata noin 128 000.

Kaarlo Hildén on myös Sivistystyönantajat, Sivistan hallituksen jäsen.