Frågestund med rektorskandidater 8.6.2020 kl. 14–16

Evenemanget sänds också som direkt webbsändning.

Den 8 juni 2020 kl. 14–16 ordnas ett offentligt hörande av de sökande i sista skedet i rekryteringen av rektor till Konstuniversitetet. På grund av coronaepidemin har endast ett begränsat antal deltagare bjudits in till evenemanget, men evenemanget sänds också som direkt webbsändning på denna adress. Man kan också se på hörandet i efterhand som en inspelning på samma adress.

Kandidaterna som valts till sista skedet är dekan vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi Kaarlo Hildén, dekan för konstfakulteten vid Lapplands universitet Satu Miettinen och direktör för Centret för konstfrämjande Paula Tuovinen.

Evenemanget hålls på finska, men frågor tas emot även på engelska och svenska. Evenemanget simultantolkas till engelska, och man kan höra på tolkningen under direktsändningen på denna adress.

Mer information:

Eveliina Olsson
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
Tel. 050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

Läs mer: Kaarlo Hildén, Satu Miettinen och Paula Tuovinen till sista skedet av rekryteringen av rektor för Konstuniversitetet