Fältakademin är en bro mellan studier och arbetslivet

Studerandena inom utbildningsprogrammet i regi kan under sina studier utföra konstnärligt arbete på professionella teatrar och på så sätt bekanta sig med branschens strukturer. Detta samarbete kallas Fältakademin.

År 2022 hade Vasa stadsteater premiär på barnpjäsen Irmeli - Kummitusseikkailu, i regi av Teaterhögskolans studerande Emma Mattila. Foto: Linus Lindholm / Vaasan kaupunginteatteri

Saana Lavaste, professor i utbildningsprogrammet i regi, fick idén om fältakademin för cirka två år sedan. Syftet var att ge de studerande möjlighet att bekanta sig med de professionella teatrarnas strukturer redan under studierna, samt att underlätta studerandenas övergång till arbetslivet.

”Med hjälp av fältakademin görs övergången till yrkesfältet mer tillgänglig. Viktigt är också att de studerande får vidga sina vyer. Om studeranden under sin utbildning enbart arbetar vid Teaterhögskolan kan uppmärksamheten bli begränsad, eftersom Konstuniversitetet har så många produktioner”, berättar Lavaste.

Lavaste letade efter samarbetande teatrar, till exempel genom Finlands Teatrar rf. Nu deltar 14 teatrar runt om i Finland i fältakademins verksamhet så att 3–4 teatrar per år deltar i verksamheten. På så sätt kan man beakta teatrarnas egna tidtabeller, eftersom produktioner planeras med 2–3 års cykler.

”Ibland kommer det en specifik förfrågan från teatrarna på hurdan regissör de söker. Då går jag i mitt huvud igenom vem som kan vara intresserad av produktionen och vem som har tillräckligt med tid för den. Det finns också öppna ansökningar till teatrarna, till vilka intresserade studerande kan ansöka av vilka teatern sedan väljer ut en regissör”, berättar Lavaste.

Studerande och professionella lär av varandra

Ur de professionella teatrarnas perspektiv är samarbetet med institutioner som Teaterhögskolan viktigt för att hitta nya aktörer till teatrarna. Studerande och veteraner inom teaterbranschen kan lära av varandra. I år deltar Teatteri Jurkka och Vasa stadsteater i fältakademin.

”För Jurkka är det viktigt att hålla ögonen och hjärtat öppna för morgondagens teater och framtidens aktörer. Fältakademin möjliggör ett för teatern viktigt möte och dialog med studerandena på ett grundläggande sätt. Detta är ett samarbete som alla vinner på”, konstaterar Tuomas Parkkinen, chef för Teatteri Jurkka.

”Vi har långa karriärer på Vasa stadsteater och det är lätt hänt att vi därför vänjer oss vid någon uppfattning om teatern. För att skaka om oss som teaterskapare kommer branschens nyaste kompetens och tänkande från unga konstnärer”, berättar Seppo Välinen, chef för Vasa stadsteater. 

Välinen beskriver teatern som en bransch som man inte kan lära sig enbart genom att läsa. Därför är det viktigt att institutionsteatrarna öppnar sina dörrar för studerande om det finns resurser. 

”Genom Fältakademin hänger också institutioner som Konstuniversitetet med i vad som händer på fältet och det konstnärliga tänkandet kan utvecklas i dialog med yrkesfältet”, fortsätter Saana Lavaste.

”Teaterhögskolan har blivit bekant, men inte fältet”

Inom Teaterhögskolans utbildningsprogram i regi utförs två konstnärliga arbeten under magisteråren. 4:e årets studerande Miika Karvanen regisserar ett verk för Teatteri Jurkka och 5:e årets studerande Emma Mattila för Vasa stadsteater. För Mattila är regissörsarbetet i Vasa redan hennes andra. 

”Saana Lavaste ringde mig under mitt tredje studieår och berättade att man söker en regissör till Vasa stadsteater som vill göra en barnteater. Jag hade tidigare uttryckt att landskapsteatrar och den fysiska scenen intresserar mig”, berättar Mattila. 

”Mitt första regissörsarbete var Irmeli – Kummitusseikkailu. Därefter erbjöds jag mer arbete och nu regisserar jag ett barnteaterverk till Vasa stadsteaters stora scen.”

För Karvanen är slutarbetet det första verket för yrkesfältet. Ansökningsprocessen framskred genom en skriftlig ansökan och intervju.

”Teaterhögskolan har blivit bekant. Men inte fältet. Jag försöker tränga fingrarna genom nya gångjärn”, kommenterar Karvanen. 

Mattila och Karvanen betonar båda hur tillträdet till fältet kan utveckla studerandens yrkesmässiga självkänsla. I magisterskedet finns det kunnande, men skolskyddet ger ännu trygghet. Skolan erbjuder handledande undervisning och hjälp i problemsituationer.

”Under kanditiden övar man i gränslandet mellan trygghet och förvirring i Teaterhögskolans lokaler nära lärarna. Man kan skälla på dem om och när man inte kan mitt jobb. Under magisteråren är man sen igen direkt i den djupa ändan. Då kan man se sig själv i spegel och fråga, är magister det samma som mästare, som det enligt sina etymologiska rötter betyder”, målar Karvanen. 

Det finns skillnader mellan att regissera föreställningar på yrkesfältet och på Teaterhögskolan. Mattila funderar på hur regissörens arbete och position kändes oklara i skolan, eftersom den studeranden inom regi i skolans produktioner kan hamna bära helhetsansvaret för produktionens framgång.

”Själva studierna om att regissera blir på sidan om. Till exempel hur en konstnärlig arbetsgrupp leds. De här sakerna har jag lärt mig på Vasa stadsteater”, berättar Mattila.

Samarbeta vill man göra även i fortsättningen

Karvanens och Mattilas arbete med föreställningarna har redan börjat. Emma Mattila regisserar pjäsen Astrid Lindgrens Pippi Långstrum och Karvanen gör en anpassning av Anton Tsehovs novell Sali numero 6. Även om fältakademins målgrupp är studerande inom regi kan studerandena ta med människor i sina produktioner även från andra utbildningsprogram. Ett samarbete likt fältakademin vill man ha med högskolorna även i fortsättningen.

”Jag skulle vilja att Vasa stadsteaters lilla scen skulle vara en plats för en ny slags barnteater. Samtidigt skulle jag vilja att även skolorna förstår att man kan utföra fantastiska konstnärliga lösningar även på barnteatern. Emma Mattila klarade detta väldigt bra med Irmeli – Kummitusseikkailu. Därför vill vi fortsätta samarbetet med Teaterhögskolan även i fortsättningen”, betonar Välinen. 

”En av Emmi Jurkkas teser var att man på Estnäsgatan ser en ny teater med unga aktörer. En professionellt planerad och genomförd fältakademi passar perfekt in i Teatteri Jurkkas kontinuum”, konstaterar Parkkinen.

Kontakta oss

Är du intresserad av att samarbeta med Teaterhögskolans Fältakademin? Vänligen kontakta professor Saana Lavaste eller producent Johanna Autio.