”En lärare kan ha en livslång inverkan” – under sitt jubileumsår lyfter kompositören Kaija Saariaho fram konstutbildningens betydelse

Kaija Saariaho är en av de mest betydande moderna kompositörerna. Det var i synnerhet en lärare, Sibelius-Akademins långvariga professor i komposition Paavo Heininen, som stakade ut hennes väg till toppen.

Saariaho valde att börja studera komposition vid Sibelius-Akademin eftersom hon ville ha just Heininen som lärare.

”Jag hade aldrig träffat Paavo Heininen, men allt jag visste om honom och hans musik övertygade mig om att han skulle kunna hjälpa mig att utvecklas som kompositör. Det var precis det som hände, och studieåren under hans ledning blev en viktig del av mitt liv.”

Saariaho har gjort en strålande karriär som kompositör. För några år sedan valde hennes kompositörkollegor henne i BBC Music Magazines omröstning till den mest betydande kompositören vid liv.

När Saariaho ser tillbaka på sitt liv så kan hon tydligt se vilken enorm inverkan det har haft att hitta rätt lärare.

”Under åren hjälpte Paavos undervisning mig att hitta de verktyg som behövs för att komponera, och med hjälp av dem kan jag uttrycka min värld i musik.”

Saariaho anser att musikutbildningen i Finland är exceptionell: vårt unika musikutbildningssystem möjliggör en fortlöpande karriärstig från det att man är en ung musikintresserad vid en musikläroanstalt till en yrkesmusiker som strävar efter en internationell karriär. Den här stigen måste värnas om, eftersom den tillåter musikstudier och att utöva musik runt om i Finland och i enlighet med de egna målsättningarna. Saariaho anser att det är viktigt att bygga upp en tajt relation mellan läraren och eleven inte bara inom kompositionsstudierna, utan i alla instrument- och sångstudier.

”Fortfarande kommer en stor del av det jag vet om att komposition från de frön som Paavo sådde under min studietid.””Varje barn borde ha möjligheten att studera musik och bekanta sig med denna mänsklighetens värdefulla gåva. Privatundervisning kräver visserligen resurser men vi kan inte mäta de viktigaste sakerna i livet i pengar, och jag önskar att alla musikälskare förstår vikten av att traditionen fortsätter.”

Födelsedagsinsamling för att stöda konstutbildningen

Kaija Saariaho fyller 70 år den 14 oktober 2022. Evenemangen under kompositörens jubileumsår inleds med den nya, multisensoriska Between-produktionens föreställningar den 31 augusti–3 september i Almisalen på Nationaloperan. Föreställningen öppnas med kompositörens sista studietida verk, det sceniska verket Study for Life från 1981.

Saariaho önskar att födelsedagsönskningarna ges i form av donationer till Konstuniversitetet för att stöda utbildandet av unga konstnärer.

Om du vill att din donation ska gå till Kaija Saariahos födelsedagsinsamling så kan du göra donationen till Konstuniversitetets konto:
Kontonummer: FI20 5000 0120 4053 85
Skriv i meddelandefältet: Kaija Saariaho 70, namn och e-post