Urvalsresultat: Bildkonsakademins magisterantagning, hösten 2023

Magisterurval till utbildningsprogrammet i bildkonst (2-årig utbildning) vid Bildkonstakademin förrättades som separat ansökan. Ansökningstiden var från den 9.8 till och med den 23.8.2023. Ansökningar lämnades in genom Studieinfo-ansökningssystemet.

280 ansökningar lämnades in till utbildningsprogrammet i bildkonst, varav 257 sökande konstaterades vara behöriga eller villkorligt behöriga på basis av sin språkkunskap, utbildningsbakgrund och krävda förhandsuppgifter. Till intervjun kallades 64 sökande på basis av bilagorna och portfolion som Bildkonstakademin krävde. 63 deltog i intervjun.

I Bildkonstakademins urvalsbeslut följande 24 sökande har antagits och följande 14 sökande antagits på reservplats (sökandes studiespråk i parentes):

Utbildningsprogrammet i bildkonst

Skulptur

 • Häkkinen, Anna-Sofia (finska)
 • Lundström, Heli (finska)
 • sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
 • sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
 • Varjo, Fanny (finska)

Reservplats:

 • Nieminen, Helmi* (finska)
 • sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
 • sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Måleri

 • Hyvärinen, Mikko-Pekka (finska)
 • Järvinen, Anna (finska)
 • Karakas, Lal (engelska)
 • Korhonen, Anna-Stiina (finska)
 • Leteissier, Alice (engelska)
 • Mäkelänen, Miisa (finska)
 • Pirttioja, Jussi (finska)
 • Ronkainen, Eetu (finska)

Reservplats:

 1. sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
 2. Nyreen, Josefin* (svenska)
 3. Saarinen, Minttu (finska)
 4. Mikkonen, Anni* (finska)
 5. Rantala, Maarit (finska)

Konstgrafik

 • Haapanen, Janina (finska)
 • sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
 • Rizvi, Dua (engelska)
 • Toussaint, Nelly (engelska)

Reservplats:

 1. Iftikhar, Nida (engelska)
 2. Marjamaa, Aleksi* (finska)
 3. Huttu, Anni (finska)

Tid- och rumkonst

 • Afzalnia, Navid (engelska)
 • Ang, Siew Ching (engelska)
 • Barraud, Lola (engelska)
 • sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
 • Mäntynen, Mari (finska)
 • Tereshko, Alena (engelska)
 • Xiao, Peng (engelska)

Reservplats:

 1. Moncayo, Paula (engelska)
 2. Airola, Atso (finska)
 3. sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

* krävs kompletterande studier: andra inhemska språket (svenska/finska) 3 sp och främmande språk 5 sp, samt mognadsprov på finska eller svenska, 0 sp.

Vi skickar e-post om urvalsresultatet 8.11.2023 till sökande. Vissa e-postprogram kan flytta våra meddelanden direkt till skräpposten så kontrollera gärna att vårt meddelande inte har hamnat där. Du kan även fråga om resultatet per e-post (kuva.ansokan@uniarts.fi).

Studieplatsen bör mottagas senast 22.11.2023 kl. 15. Studierna vid Bildkonstakademin inleds i januari 2024.

De sökande som deltog i intervjun men inte antogs kan be om respons av medlemmarna i urvalsjuryn under en bestämd tid. Sökandena får mera information per e-post om hur de kan be om respons. Respons ges inte vid andra tillfällen.

Begäran om rättelse

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Begäran om rättelse