Regeln om en studierätt vid Konstuniversitet

En studerande kan samtidigt ha endast en studierätt för studier som leder till examen vid Konstuniversitetet (Konstuniversitetets utbildningsinstruktion 13 §). Om en studerande tar emot en ny studierätt för studier som leder till examen vid Konstuniversitetet, förlorar hen sin tidigare studierätt vid Konstuniversitetet.

Prorektorn kan av särskilda skäl bevilja undantag från regeln om en studierätt. Undantagsansökan lämnas in i samband med ansökan. Den sökande ska kontakta Konstuniversitetets ansökningsservice (hakijapalvelut@uniarts.fi) vid behov.