Yhden opiskeluoikeuden sääntö Taideyliopistossa

Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus Taideyliopistossa (Taideyliopiston koulutussääntö 13 §). Opiskelijan ottaessa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden Taideyliopistossa hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa.

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen yhden opiskeluoikeuden säännöstä. Poikkeusta anotaan hakemuksen jättämisen yhteydessä. Poikkeusta anoakseen hakijan tulee ottaa yhteyttä Taideyliopiston vastaavaan opintopäällikköön sekä Taideyliopiston hakijapalveluihin.