Leverering av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera din ansökans bilagor antingen i Min Studieinfo -tjänst eller via länken som du fick per e-post.

Kom ihåg att kontrollera än en gång före du skickar ansökningen vidare att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökningen och att alla uppgifter du har gett är korrekta. Materialen som är delvis laddade och skickade in kommer automatiskt att bli förkastade. Kontrollera också att allt material du har laddat upp öppnas och fungerar som planerat.

OBS! Ladda upp materialen till Studieinfo-platformen tidigast mögligt! Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Konstuniversitetet rekommenderar att du börjar uppladdningen i god tid före tidsfristens utgång, så att du kan få hjälp av supporten om det uppstår problem med uppladdningen.

Tekniska anvisningar

Ge alla dinar filer namn efter följande format: utbildningsprogram-släktnamn-förnamn-filensnamn.filformat (till exempel sangkonst-malmberg-olav-CV.pdf). Inga skandinaviska tecken eller andra specialtecken skall anvädas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

  • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
  • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob
  • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
  • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

OBS! Filens maksimala storlek är 1 GB.

Försäkra dig att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte går till strömsparläget medan uppladdningarna pågår.