Databaser som används av Historieforumet

Läs mera om databaserna som används av Historieforumet.

Reprises-databasen innehåller information om enskilda opera-, operett-, vaudeville- och övriga genomkomponerade musikteaterföreställningar i Finland. Teatrarnas affischer, notböcker och tidningsannonser har använts som huvudsakliga källor.

För närvarande innehåller Reprises-databasen följande föreställningshelheter:  Finska Operan (Finska teaterns sångavdelning) 1873–79, Ryska teatern 1868–71 och Svenska teatern (Nya Theatern / Nya Teatern / Svenska Teatern) i Helsingfors på 1860–1930-talen samt Åbo Svenska Teater (Åbo Teater) 1839–97.

Databasen förvaltas av Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet. Den bildades vid sidan av två forskningsprojekt och dess start har även finansierats av dem: 1) ”Suomalaisen teatterin lauluosasto (1873–1879) mikrohistoriallisesta perspektiivistä kertomusten, esityskäytäntöjen ja äänten polyfoniana” (Finlands Akademi 2010–13) och 2) ”Opera on the Move: Transnational Practices and Touring Artists in the Long 19th Century” (NordCorp/NOS-HS 2013–17). Därtill har databasen fått ekonomiskt stöd av Sibelius-Akademin och historieforumet vid Konstuniversitetet. 

När Reprises-databasen blir färdig kommer den att innehålla information om alla opera- och musikteaterföreställningar som inte finns i Finlands Nationaloperas föreställningsdatabas inkluderande gästföreställningar. Databasen uppdateras kontinuerligt.  Reprises-databasen kan användas på finska och engelska.