Näin haet sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Sävellyksen ja musiikinteorian 5,5-vuotisen koulutuksen valintaopas.

Koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta: sävellys ja musiikinteoria. Niihin hakevat arvioidaan eri valintaryhmissä. Voit hakea myös molempiin pääaineisiin.

Valintojen aikataulu 2023

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 4.1.2023 klo 8.00–18.1.2023 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 25.1.2023 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 24.2.2023
 • Sävellys: toisen vaiheen tehtävien palautus 21.4.2023 klo 15 mennessä, toisen vaiheen kokeet 8.5.2023 ja haastattelu 10.–11.5.2023
 • Musiikinteoria: toisen ja kolmannen vaiheen tehtävien palautus 21.4.2023 klo 15 mennessä, toisen vaiheen kokeet 8.5.2023 ja kolmannen vaiheen haastattelu 11.–12.5.2023
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2023 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 2.6.2023
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 14.7.2023 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2023

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 14.7.2023 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Kandidaatin- ja maisterin tutkintoon johtava koulutus (3 + 2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (RP / DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Opiskelemaan voi lisäksi hakea henkilö, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.­–18.1.2023 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 25.1.2023 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 25.1.2023 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi.

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei osallistu valintakokeen kaikkiin pakollisiin osakokeisiin, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Sävellyksen valintakoe

Sävellyksen koulutuksen lähtötaso edellyttää muita Sibelius-Akatemian koulutuksia laajempia musiikinteoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia, hyviä perusvalmiuksia musiikinharjoittamisessa, laajaa länsimaisen musiikin tuntemusta ja luovaa musikaalisuutta.

Valintakokeessa on kaksi vaihetta ja se toteutetaan etänä. 

Linkki päivitetään 15.12.2022 mennessä.

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 25.1.2023 klo 15: 

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:  
  • Nimi  
  • Aiemmat sävellysopinnot (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)  
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit  
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta  
 2. Valitsemiasi nuotinnettuja näytteitä omista sävellyksistäsi 
  Näytekokonaisuus on rajattu. Siihen tulee sisällyttää kaksi kokonaista teosta tai kokonaisen teoksen itsenäistä osaa, joiden yhteenlaskettu sivumäärää on 5–40.

  Jos näytekokonaisuus ei noudata täsmällisesti yllä annettuja ohjeita, näytekokonaisuus hylätään. 

  Mikäli soiva näyte on olemassa, se on suotavaa liittää mukaan.  

Kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Sävellystehtävä ja essee  
 2. Soittonäytteet  
 3. Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet 
 4. Haastattelu ja lyhyt teksti 

Tarkat ohjeet ja aikataulut lähetetään valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttaville sähköpostitse kutsun mukana. 

1) Sävellystehtävä ja musiikinhistorian essee 

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään sävellystehtävä ja musiikinhistoriaa käsittelevään lukuaineistoon perustuva esseetehtävä (max. kaksi A4-sivua).  

Toimita vastauksesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 21.4.2023 klo 15. 

Sävellystehtävässä arvioidaan tehtävän luovaa ratkaisukykyä suhteessa tehtävänantoon. 

2) Soittonäytteet 

Toimita soittonäytteet Sibelius-Akatemiaan videotallenteena Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 21.4.2023 klo 15. 

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Esitä lisäksi pianolla yksi teos länsimaisen taidemusiikin ohjelmistosta. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Yksittäinen teos täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. 

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. 

3) Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet  

Kokeet toteutetaan sähköpostitse, verkkoympäristössä ja/tai etäyhteyden kautta 8.-9.5.2023.  

Koe voi sisältää prima vista -taitoja ja kuullun hahmottamista testaavia tehtäviä sekä tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet ja tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen. 

Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeessa arvioidaan erityisesti hakijan säveltapailu- ja analyysivalmiuksia, taitoa kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietoja musiikinteoriassa ja -historiassa. 

4) Haastattelu ja lyhyt teksti 

Haastattelut toteutetaan etäyhteyden kautta 10.-11.5.2023.  

Sinun tulee palauttaa ennen haastattelua valintakokeen toisen vaiheen kutsussa saamiesi ohjeiden mukaisesti kirjoittamasi lyhyt teksti (korkeintaan 50 sanaa) siitä, mitä odotat sävellyksen opiskelulta. Palauta teksti Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 21.4.2023 klo 15. 

Lisäksi sinun tulee valmistautua esittelemään sävellystehtävän ratkaisuasi haastattelussa. 

Musiikinteorian valintakoe

Koulutuksen lähtötaso edellyttää muita Sibelius-Akatemian koulutuksia laajempia valmiuksia musiikinteoriassa ja säveltapailussa, osaamista käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. 

Valintakokeessa on kolme vaihetta ja se toteutetaan etänä.

Linkki päivitetään 15.12.2022 mennessä.

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 25.1.2023 klo 15: 

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoistasi (max. yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:  
  • Nimi  
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit  
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta 
  • Jos haet myös sävellyksen pääaineeseen, liitä mukaan myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistasi (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)
 2. Vapaamuotoinen kirjoitelma (max. 500 sanaa), jossa kuvaat kiinnostuksiasi ja toimintaasi musiikinteorian alalla 

Kaikki ennakkotehtävänsä ajoissa palauttaneet ja hakukelpoisiksi todetut hakijat kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Musiikinhistorian esseetehtävä 
 2. Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet 

Tarkat ohjeet ja aikataulut lähetetään valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttaville sähköpostitse kutsun mukana. 

1) Musiikinhistorian esseetehtävä 

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään musiikinhistoriaa käsittelevään lukuaineistoon perustuva esseetehtävä (max. kaksi A4-sivua).  

Toimita vastauksesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 21.4.2023 klo 15. 

2) Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet 

Kokeet toteutetaan sähköpostitse, verkkoympäristössä ja/tai etäyhteyden kautta 8.-9.5.2023.  

Koe voi sisältää prima vista -taitoja ja kuullun hahmottamista testaavia tehtäviä sekä tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet ja tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen. 

Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeessa arvioidaan erityisesti hakijan säveltapailu- ja analyysivalmiuksia, taitoa kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietoja musiikinteoriassa ja -historiassa.

Kokeen toisesta vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan kolmanteen vaiheeseen. Kolmanteen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse. Samalla lähetetään myös kolmannen vaiheen aikataulu ja ohjeet. 

Kolmas vaihe

Valintakokeen kolmas vaihe sisältää seuraavat osakokeet: 

 1. Soittonäytteet 
 2. Haastattelu 

1) Soittonäytteet 

Toimita soittonäytteet Sibelius-Akatemiaan videotallenteena Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 21.4.2023 klo 15. Kaikki hakijat palauttavat soittonäytteen määräaikaan mennessä, mutta se arvioidaan vain niiden hakijoiden osalta, jotka kutsutaan kolmanteen vaiheeseen. 

Jos pääinstrumenttisi on piano, esitä J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista ja vapaavalintainen tehtävä sekä mahdolliset muut soittonäytteesi (sivuinstrumentti/-instrumentit). Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Jos pääinstrumenttisi on muu kuin piano, esitä kaksi eri tyylistä teosta soittimesi perusohjelmistosta. Esitä lisäksi pianolla yksi teos länsimaisen taidemusiikin ohjelmistosta. Laajemmasta teoksesta voi esittää vain katkelman. Lisäksi voit halutessasi esittää improvisaatiota tai muita näytteitä käytännön muusikkoudestasi (kesto enintään neljä minuuttia). Soittonäytteiden yhteiskesto on korkeintaan 15 minuuttia. 

Yksittäinen teos täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. 

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.  

2) Haastattelu 

Haastattelut toteutetaan etäyhteyden kautta 11.-12.5.2023.  

Tarvitset haastattelussa pianoa tai koskettimistoa. Jos sinun ei ole mahdollista käyttää haastattelun aikana pianoa tai koskettimistoa, lautakunta arvioi kyseisen tehtävän sanallisten kommenttiesi perusteella. 

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Sävellyksen lautakunta arvioi lisäksi hakijan suorituksien osalta erityisesti sävellysteknistä osaamista, valmiutta omaan taiteelliseen ilmaisuun, musiikinteoreettista osaamista, pääinstrumentin (ja pianon) soittotaitoa (käytännön muusikkoutta), länsimaisen taidemusiikin tuntemusta sekä koulutettavuutta ja motivoituneisuutta sävellysopintoihin. Joidenkin osakokeiden kohdalla on lisäksi kuvattu osakokeessa erityisesti arvioitavia asioita. 

Musiikinteorian lautakunta arvioi lisäksi hakijan suoritusten osalta erityisesti musiikinteoreettisia ja analyyttisia valmiuksia, musiikintuntemusta (erityisesti länsimainen taidemusiikki), pääinstrumentin (ja pianon) soittotaitoa (käytännön muusikkoutta), koulutettavuutta ja motivoituneisuutta musiikinteorian opintoihin ja alalla toimimiseen. Joidenkin osakokeiden kohdalla on lisäksi kuvattu osakokeessa erityisesti arvioitavia asioita. 

Valintakoesuoritusten pisteytys (sävellys)

Lautakunta arvioi hakijan suoritukset kaikissa osakokeissa pistein. Kaikki osakokeet huomioidaan hakijan lopullisissa pisteissä. Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava: 

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet) 20 % 
 • Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet sekä musiikinhistorian esseetehtävä 35 % 
 • Haastattelu (sisältää sävellystehtävän käsittelyn ja soittonäytteet) 45 % 

Valintakoesuoritusten pisteytys (musiikinteoria)

Lautakunta arvioi hakijan suoritukset valintakokeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa pistein. Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava: 

 • Säveltapailu-, teoria- ja analyysikokeet sekä musiikinhistorian esseetehtävä 60 % 
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet) 40 % 

Tulokset

Lautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täällä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjestää to 8.12.2022 klo 16 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tervetuloa kuulemaan ja kysymään Sibelius-Akatemiaan hakemisesta sekä Sibelius-Akatemiassa opiskelemisesta.

Tutustu koulutuksen sisältöön