Näin haet musiikkiteknologian maisteriohjelmaan

Musiikkiteknologian 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Tähän hakukohteeseen ei järjestetä hakua vuonna 2022. Seuraava suunniteltu hakuaika on tammikuussa 2023.

Hakuaika: 7.-20.1.2021 klo 15
Valintakokeet: valintakoe järjestetään etäyhteyden avulla, toinen vaihe 22.–23.3. (alustava aikataulu)
Valintapäätös: 7.4.2021

Täytä hakulomake huolellisesti, vaikka sitä ei suoraan pisteytetä. Arviointilautakunta perustaa työnsä hakulomakkeella annettuihin tietoihin.

Kuka voi hakea?

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Kaikilla Sibelius-Akatemian alempaa ja ylempää tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan hakevilla tulee olla ko. hakukohteen vaatima pohjakoulutus. Toimita pohjakoulutuksesi osoittavat liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä.

Jos suoritat jonkin alla mainituista tutkinnoista vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat Sibelius-Akatemiaan todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Toimita Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi, mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä. Jos et toimita jäljennöstä tutkintotodistuksestasi määräaikana, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös virallisen väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja kokeet ja saat varsinaisen tutkintotodistuksen myöhemmin.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Voit hakea opiskelemaan pelkkään maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos olet suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • vähintään alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakoulutasoisia opintoja, joiden perusteella Sibelius-Akatemia voi todeta sinun saavuttaneen musiikkialan ylemmän korkeakoulututkinnon opintoja varten tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet.

Tästä säännöstä poiketaan seuraavasti: Musiikkiteknologian koulutusohjelmaan hakevilla soveltuvaksi tutkinnoksi katsotaan myös teknisen alan tai media-alan korkeakoulututkinto, mikäli sinulla on lisäksi suoritettuna riittävä määrä musiikin alan opintoja, jotka antavat valmiudet musiikkiteknologian koulutusohjelman maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Et voi hakea opiskelijaksi ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos et ole suorittanut vähintään alempaa korkeakoulututkintoa.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että sinun tulee suorittaa enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä täydentäviä opintoja koulutusohjelmasi minimiopintopistelaajuuden lisäksi. Saat tiedon täydentävistä opinnoista valintapäätöksen julkistamisen yhteydessä. Täydentävät opinnot eivät ole osa tutkintoa. Ne suoritetaan ainejohtajan määräämällä tavalla ensimmäisenä opiskeluvuonna ja merkitään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi.

Muita hakemiseen liittyviä rajoituksia

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen. Jos kuitenkin jätät hakemuksen saman pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5- että 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli olet siihen kelpoinen. Jos sinulla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 5,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, et voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta olet valmistunut.

Jos sinulla on olemassa oleva kandidaatin tai maisterin tutkinnon suoritusoikeus Taideyliopistossa, sinun tulee hakea joko opiskeluoikeuden vaihtoa tai poikkeuslupaa suorittaa kahta tutkintoa samanaikaisesti. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Musiikkiteknologian koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-järjestelmässä hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ennakkotehtävien tai muiden liitteiden toimittamista ei katsota hakemukseksi, jos varsinaista hakulomaketta ei ole jätetty ajoissa.

Jos et toimita vaadittuja ennakkotehtäviä tai muita liitteitä, todistuksia tai selvityksiä määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa Sibelius-Akatemiaan, hakemuksesi hylätään.

Hakemuksen liitteet

Toimita todistuksesi ja muut vaaditut liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina annettuun määräaikaan mennessä.

Sinun tulee toimittaa seuraavat liitteet Sibelius-Akatemiaan:

 • Todistus suoritetusta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote
  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, saatamme pyytää sinulta lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä. Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta hakuvaiheessa, vaan voit toimittaa sen vasta valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä).
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu. Tutkinnon tulee valmistua ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.
 • Virallinen henkilötodistus
  Sinun on valintakokeessa todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi tai EU-henkilökortti. Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla.
 • Lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan ja tulet EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti (esim. passikopio).

Dokumenteista tulee käydä ilmi nykyinen nimesi sekä mihin hakukohteeseen ne liittyvät. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun tulee liittää mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin edellä mainituista kielistä.

Jos olet pakolainen, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Lue lisää liittyen pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevien hakijoiden kohteluun.

Valintakokeet

Valintakokeiden lopullinen toteutustapa päätetään vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Mikäli valintakokeiden toteutustapaan tulee muutoksia, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021.

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos:

 1. Olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja valintaperusteissa vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut näiden dokumenttien perusteella hakukelpoiseksi.

Sibelius-Akatemian valintakokeet toteutetaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa ilmoitetulla tavalla. Toteutusmuodot vaihtelevat, mutta ne voivat sisältää video- ja äänitallenteita, etäyhteyksin suoritettavia osakokeita sekä paikan päällä Helsingissä järjestettäviä osakokeita. Jos hakukohde järjestää valintakokeet tai osakokeita paikan päällä Helsingissä, sinun tulee varautua olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi.

Ohje etäyhteydellä tehtäviin koesuorituksiin toimitetaan erikseen niille hakijoille, joita asia koskee.

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa hakukevään tammikuussa. Eri hakukohteiden valintakokeet saatetaan järjestää osin samanaikaisesti. Jos haet useampaan hakukohteeseen, ja koeajat menevät päällekkäin, sinun on valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin osallistut.

Tarkat valintakokeisiin osallistumisen ohjeet ja aikataulut ilmoitetaan valintakoekutsussa. On tärkeää, että kuittaat vastaanottaneesi valintakoekutsun. Sibelius-Akatemia lähettää pyynnöstä ulkomailla asuvalle hakijalle alustavan kutsukirjeen viisumin hankkimista varten.

Valintakokeiden tarkempi henkilökohtainen aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan kuitenkin muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Kaikkiin valintakokeen vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Jos et osallistu valintakokeeseen tai johonkin sen pakollisista osakokeista, et voi tulla valituksi.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon voit valintalautakunnan luvalla tuoda mukana oman säestäjän tai avustavan muusikon, mutta et muita ulkopuolisia henkilöitä. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät toimitetaan Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisesti Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä. Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi kenen hakemukseen ja mihin hakukohteeseen liitteet liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Sibelius-Akatemiaan Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 27.1.2021 klo 15:

1) Portfolio

 • Portfolio dokumentoi taideteoksia, niiden osia tai muita musiikkiteknologian alan töitä. Portfolion tulee sisältää äänite, videotallenne ja/tai muu hyper- tai multimediadokumentti.
 • Hyväksyttyjä formaatteja ovat mp3, mp4 (video: H.264 tai x.264 koodekki, ääni: AAC) ja pdf, joka voi sisältää linkin www-sivustoon
 • Lautakunta käyttää portfolion arviointiin enintään 10 minuuttia. Portfolio arvioidaan valintakokeen toisessa vaiheessa.

2) Projektikuvauslomake

 • Portfolioon on liitettävä mukaan täytetty projektikuvauslomake, josta on käytävä yksiselitteisesti ilmi roolisi ja vastuualueesi sekä muiden osallistujien roolit materiaalin tuotannossa. Lisäksi sinun tulee kuvata materiaalin merkitystä taiteellisessa tuotannossasi.
 • [Projektikuvauslomake]

3) CV, joka sisältää taustakoulutuksesi ja musiikilliset opintosi, edeltävän taiteellisen toimintasi, työkokemuksesi ja musiikkiteknologian alaan liittyvät harrastuksesi

4) Opinnäytesuunnitelma

 • Kirjoita enintään kahden A4-sivun mittainen suunnitelma maisteriopintoihin sisältyvästä opinnäytteestä
 • Saat muokata suunnitelmaasi opintojen aikana. Sen tarkoitus tässä vaiheessa on antaa valintalautakunnalle mahdollisuus arvioida kypsyyttäsi ja valmiuksiasi suoriutua 2,5-vuotisen koulutuksen opinnoista.
 • Opinnäyte voi muodostua 40 opintopisteen projektista ja kirjallisesta osuudesta tai 20 opintopisteen tutkielmasta. Projekti voi olla mm. taiteellinen, kehitys-, tekninen, teoreettinen, tutkimuksellinen tai pedagoginen projekti.

5) Opintosuunnitelma

Ennakkotehtäviä arvioidessa valintalautakunta kiinnittää huomiota viestintäsi selkeyteen, taitoihisi suhteessa opinnäytesuunnitelmaasi, portfolion ja opinnäytesuunnitelman omaperäisyyteen, portfolion materiaalin monipuolisuuteen, suunnitelmien realistisuuteen, motivaatioosi musiikkiteknologian opintoihin sekä näyttöön kyvystäsi itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnäytesuunnitelman osalta valintalautakunta kiinnittää huomiota kirjalliseen ilmaisuusi, kykyysi laatia tutkimuskysymys ja sen sijoittamiseen laajempaan kontekstiin, sekä kykyysi suunnitella tutkimuksen / projektin työvaiheet.

Portfolion arviointi perustuu sekä sen sisältöön että siihen liittyvään projektikuvaukseen.

Valintakokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään etäyhteyden avulla. Koetta varten tarvitset tietokoneen, jossa on vakaa internet-yhteys.

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet:

 • Soitto- tai laulunäyte
 • Haastattelu (sis. portfolion, opinto- ja opinnäytesuunnitelman esittely)

Soitto- tai laulunäyte

Soitto- tai laulunäytteen instrumenttina voi olla jokin länsimaisen musiikin orkesteri- tai soolosoitin, jazzissa, etnisessä musiikissa tai pop-musiikissa käytetty soitin tai jokin elektroninen tai muu esiintymislaitteisto. Voit halutessasi tuoda koetilanteeseen mukanasi enintään yhden säestäjän, jonka hankkimisesta vastaat itse.

Soitto- tai laulunäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota näytteen musiikilliseen monimuotoisuuteen, rytmiseen tarkkuuteen ja lisäksi instrumentin hallintaan ja sointiin sekä muusikkouteesi ja harmonis-melodisiin kykyihisi. Näytteen pituus on noin 10 minuuttia. Mikäli näyte on tätä pidempi, lautakunta kuuntelee vain osan näytteestä.

Haastattelu

Haastattelussa lautakunta arvioi mahdollisuuksiasi menestyä musiikkiteknologian opinnoissa sekä niissä työtehtävissä, joihin koulutus antaa pätevyyden.

Haastattelussa esittelet portfoliosi projekteissa käytetyt resurssit, projektin taiteelliset ja tekniset tavoitteet, henkilökohtaisen arviointisi projektista ja yhteistyöprojektin tapauksessa kuvauksen roolistasi ja osuudestasi projektin toteutuksessa. Esittelyosuuteen varataan enintään 10 minuuttia. Haastattelussa voidaan myös esittää kysymyksiä muista ennakkotehtävistäsi.

Lautakunta arvioi myös näyttöä ryhmätyöskentelytaidostasi.

Valintakokeen arviointi

Valintakoesuorituksesi ja sen osat arvioidaan pistein. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu, myöhästyy tai hylätään.

Kirjallisissa kokeissa sinulle annetaan pisteitä vastaustesi perusteella. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat taitosi, tietosi, valmiutesi ja koulutettavuutesi hakukohdekohtaisten valintaperusteiden perusteella.

Koulutettavuuden osalta arvioidaan valmiuksiasi suoriutua tutkintoon johtavista opinnoista yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisessa ohjeellisessa suoritusajassa (kandidaatti 3 vuotta, maisteri 2,5 vuotta).

Arviointiperusteet

Valintakokeessa arvioidaan musiikillisia, tiedollisia ja musiikkiteknologisia perusvalmiuksiasi, koulutettavuuttasi sekä erityistä motivaatiotasi musiikkiteknologian opintoihin.

Lautakunta arvostelee kaikki osakokeet pistein. Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

Ensimmäinen vaihe (ennakkotehtävät):

 • Portfolio ja projektikuvauslomake + opinnäytesuunnitelma + opintosuunnitelma + CV 100 %

Ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella valitaan hakijat toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe:

 • Soitto- tai laulunäyte 20 %
 • Haastattelu 40 %
 • Portfolion, opinto- ja opinnäytesuunnitelman esittely haastattelun yhteydessä 40 %

Tulosten julkaisu

Tutkinnonsuoritusoikeuden Taideyliopistoon voi saada ainoastaan osallistumalla valintakoeprosessiin. Taideyliopistossa ei ole käytössä todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Valintakokeiden tulokset ovat nähtävillä tulosten julkaisupäivänä klo 9.00 alkaen Opintopolussa sekä Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Eri hakukohteiden hakijat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen valintakoemenestyksen mukaan. Koulutukseen valittujen opiskelijoiden jälkeen paras tai parhaita hakijoita voidaan sijoittaa varasijajonoon odottamaan mahdollisesti myöhemmin aukeavaa opiskelupaikkaa. Varasijat ovat hakukohdekohtaisia tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Myös varasijalle sijoitettavan on täytettävä ko. hakukohteen valintakriteerit. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle sijoitetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle ko. hakukohteessa.

Valintakoepalaute

Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Oikaisuvaatimus

Voit hakea Taideyliopistolta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijoille mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lue lisää oikaisumenettelystä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan joko Opintopolku-järjestelmässä tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä vastaanottoilmoituksella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäoleaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täällä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös www-sivuiltamme.

Hakijawebinaarin nauhoite

Kuuntele joulukuussa 2020 järjestetyn hakijawebinaariimme nauhoite podcast-versiona alta:

Jos haluat lukea äänitteen tekstivastineen, paina tästä.

Webinaarin ensimmäisessä osassa Sibelius-Akatemian kahta osastoa johtavat varadekaanit Tanja Johansson (musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto) ja Markus Utrio (Klassisen musiikin osasto) kertovat Sibelius-Akatemian tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.

Toisessa osassa opiskelijamme musiikkikasvatuksesta ja puhallinsoittimista kertovat millaista on opiskelijan arki. Lopuksi hakijapalvelut vastaavat hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Tutustu koulutuksen sisältöön