Näin haet kansanmusiikin maisteriohjelmaan

Kansanmusiikin 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Kansanmusiikissa pääinstrumentti voi olla kantele, viulu, puhaltimet, harmonikka, mandoliini, kitara, huuliharppu, kontrabasso, lyömäsoittimet, laulu, kosketinsoitin tai jokin muu soitin. Opintoja on mahdollista painottaa luovaan muusikkouteen, pedagogiikkaan ja tutkimukseen.

Valintojen aikataulu 2024

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 3.1.2024 klo 8.00–17.1.2024 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 24.1.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään 1.3.2024
 • Ensimmäisen vaiheen palautus 22.3.2024 klo 15 mennessä
 • Toinen vaihe 13.–15.5.2024
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 17.5.2024 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 31.5.2024
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 11.7.2024 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 30.7.2024 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2024

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 11.7.2024 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta tai muista hakukelpoisuuteen vaadituista opinnoista. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakouluopintoja.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä. Tällaisista täydentävistä opinnoista tulee olla maininta hakukohteen valintaesityksessä.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Kansanmusiikin koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.­–17.1.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi. Huomaathan, että Opintopolkuun ei tarvitse rekisteröityä ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee kuitenkin toimittaa opintosuoritusote jo hakuajan yhteydessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi (tutkintotodistus, opintosuoritusote) tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemia on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi. 

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei suorita hyväksytysti valintakokeen kaikkia pakollisia osakokeita tai hakijan valintakoesuoritukset eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Kansanmusiikin valintakoe

Kansanmusiikin 2,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee valita hakulomakkeella, mihin kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta he hakevat:

 1. Taiteellinen suuntautumisvaihtoehto
 2. Pedagoginen suuntautumisvaihtoehto
 3. Tutkimuksellinen suuntautumisvaihtoehto

Hakija voi valita vain yhden suuntautumisvaihtoehdon. Valittu suuntautumisvaihtoehto vaikuttaa pääaineen opintopolkuun. Kaikkiin suuntautumisvaihtoehtoihin hakevat valitaan kuitenkin samasta valintaryhmästä.

Tähän koulutukseen hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet ja hakukelpoisiksi todetut hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan etänä ja toinen Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan etänä ja se sisältää seuraavat osakokeet: 

 • soitto- ja laulukoe sekä ohjelmiston esittely 
 • yhteismusisointikoe
 • motivaatioessee 

Toimita tehtävät Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 22.3.2024 klo 15.

Soitto- ja laulukoe sekä ohjelmiston esittely 

Toimita arvioitavaksi videotallenne. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. 

Videotallenteen ohjelma: 

 • Pääinstrumentilla esitetty kokonaisuus, joka on kestoltaan enintään 10 minuuttia. Kokonaisuuden tulee osoittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin. Ohjelmisto voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Kokonaisuuteen tulee sisältyä osuus, josta käy ilmi perehtyneisyytesi suomalaisiin ja/tai pohjoismaisiin ja/tai itämerensuomalaisiin ja/tai alueen alkuperäiskansojen ja/tai vähemmistöjen perinteisiin laulun- ja soiton tyyleihin. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen voi kuulua mahdollinen sivuinstrumentti- ja laulunäyte (vapaaehtoinen).
 • Ohjelmiston esittämisen yhteydessä kerro, miten olet päätynyt kyseiseen ohjelmistovalintaan:
  • Esittele soittamasi/laulamasi kappaleet, mistä ne ovat peräisin ja miten/keneltä/mistä olet ne oppinut
  • Kerro, miten olet työskennellyt tämän ohjelmiston parissa
  • Avaa lyhyesti, miksi valitsit juuri nämä kappaleet tähän tilanteeseen? 

Musiikki on esitettävä ilman nuotteja ja säestäjää (itseään saa säestää). Basso- ja lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaa avustavaa muusikkoa. 

Videotallennetta ei saa editoida. Yksittäinen teos täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. Mikäli yksittäinen videotallenne ylittää 1 GB kokovaatimuksen, voi yhdellä yhtäjaksoisella otolla nauhoitetun videotallenteen tarvittaessa jakaa pienempiin osioihin.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Yhteismusisointikoe

Tee videotallenne, jossa soitat ja/tai laulat yhdessä äänitteen kanssa. Äänitteet lähetetään hakijoille viimeistään 3 viikkoa ennen tehtävien palautuspäivää. Voit laittaa äänitteen soimaan taustallesi stereoista tai erillisestä kaiuttimesta ja soittaa mukana. Mieti rooliasi esityksen aikana säestävän ja solistisen välillä: voit soittaa esim. melodiaa unisonossa, stemmaa, sointuja, improvisoida yms.

Laulaessa voit halutessasi käyttää mitä tahansa rekilaulumittaista tekstiä. Esimerkkejä rekilauluista löydät tältä sivulta. Voit käyttää näitä tai valita säkeet itse. Voit myös laulaa ilman sanoja. Kokeessa testataan yhteismusisointitaitoja, sanat eivät ole pääasia.

Tarkista videon äänenlaatu ja kiinnitä erityistä huomiota siihen, että saat taustanauhan soimaan yhtäaikaisesti ja tasapainoisella kuulokuvalla oman soittosi kanssa. Viritys: a = 442 hZ.

Videotallennetta ei saa editoida.

Soita ja/tai laula kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka.

Motivaatioessee  

Motivaatioessee (max. kaksi A4-sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • Perustele, miten päädyit valitsemaan suuntautumisvaihtoehtosi.
 • Mitkä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmasi taiteen ammattilaisena?
 • Mitkä kansanmusiikin opintojaksot tukevat koulutustasi?

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella enintään 15 hakijaa valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Toinen vaihe järjestetään Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä 13.–15.5.2023.  

Se sisältää seuraavat osakokeet: 

 • soitto- ja laulukoe sekä haastattelu 
 • musiikin hahmotustaitojen koe 
 • ryhmätyöskentelykoe 
 • kirjallisen ilmaisun koe

Soitto- ja laulukoe sekä haastattelu 

Esitä toisen vaiheen soitto- ja laulukokeessa kokonaisuus, joka on kestoltaan enintään 15 minuuttia. Kokonaisuuden tulee osoittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin. Ohjelmisto voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Kokonaisuuteen tulee sisältyä osuus, josta käy ilmi perehtyneisyytesi suomalaisiin, ja/tai pohjoismaisiin, ja/tai itämerensuomalaisiin, ja/tai alueen alkuperäiskansojen ja/tai vähemmistöjen perinteisiin laulun- ja soiton tyyleihin. Toisen vaiheen ohjelmiston tulee olla eri kuin ensimmäisessä vaiheessa. 

Pääinstrumentin osuuden lisäksi esitykseen tulee sisältyä soittajilla laulunäyte ja laulajilla soittonäyte. Voit sisällyttää kokonaisuuteen myös muita sivuinstrumenttiosuuksia. 

Musiikki on esitettävä ilman nuotteja ja säestäjää (itseään saa säestää). Basso- ja lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaa avustavaa muusikkoa. 

Lautakunta haastattelee hakijat kokeen yhteydessä. 

Musiikin hahmotustaitojen koe 

Kokeessa on nuotinnostehtävä, prima vista -tehtävä ja rytmismelodisia toistotehtäviä. Kokeeseen sisältyy myös melodian opettelua kuulonvaraisesti hakijan pääinstrumentilla. 

Ryhmätyöskentelykoe 

Tarkemmat ohjeet annetaan paikan päällä. Tarvitset kokeessa omaa instrumenttisiasi. 

Kirjallisen ilmaisun koe

Suoritat osiossa yhden kolmesta vaihtoehdosta: 

 1. tutkimuksellinen tehtävä 
 2. kansanmusiikkipedagoginen tehtävä
 3. taiteellisen painotuksen tehtävä 

Tarkemmat ohjeet lähetetään valintakoekutsun mukana. 

Palauta tehtävä pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen siba.suunnittelija.kamu@uniarts.fi viimeistään 7.5.2024.

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lisäksi kansanmusiikin valintakokeessa lautakunta arvioi hakijoiden taitoja, tietoja ja valmiuksia toimia kansanmusiikin laaja-alaisina osaajina. 

Arvioitavia asioita ovat: 

 • soittimen/soittimien tai laulun taidollinen/tekninen hallinta (ml. improvisaatiotaito) 
 • kansanmusiikin tuntemus: esitystavat, historia, improvisaatio sekä suomalaiset/pohjoismaiset/saamelaiset/itämerensuomalaiset perinteiset laulun ja soiton tyylit  
 • kansanmusiikille tyypilliset taidolliset ja ilmaisulliset valmiudet (kuulonvaraisen musisoinnin kyky, tyypillinen fraseeraus ja poljento) 
 • yhteismusisointi ja yhteistyötaidot, kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 
 • musiikin hahmotustaidot: musiikillinen hahmotuskyky, äänten erottelukyky, sävelmuisti ja musiikinteoria valmiudet 
 • motivaatio ja kyky ilmaista tavoitteitaan sekä näkemyksiään alasta ja omasta toiminnastaan suhteessa kansanmusiikin alaan ja ympäröivään maailmaan 

Valintakoesuoritusten pisteytys

Valintakokeen kummassakin vaiheessa lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset soitto- ja laulukokeessa asteikolla 0–25 pistettä. Muissa osakokeissa lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset asteikolla 0–5 pistettä.

Ensimmäisessä vaiheessa osakokeita painotetaan seuraavasti:

 • Soitto- ja laulukoe sekä ohjelmiston esittely 60 %
 • Yhteismusisointikoe 30 %
 • Motivaatioessee 10 %

Osakokeita painotetaan lopullisessa pistemäärässä (2. vaihe) seuraavasti:

 • Ensimmäisen ja toiseen vaiheen soitto- ja laulukoe, ohjelmiston esittely sekä haastattelu 55 %
 • Ensimmäisen vaiheen yhteismusisointikoe 10 %
 • Toisen vaiheen ryhmätyöskentelykoe 10 %
 • Musiikin hahmotustaitojen koe 10 %
 • Kirjallisen ilmaisun koe 10 %
 • Motivaatioessee 5 %

Tulokset

Valintalautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä valita uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

Tutustu koulutuksen sisältöön