Kansanmusiikki, maisteri

Kasva kansanmusiikin monipuoliseksi asiantuntijaksi kansainvälisesti verkottuneessa alan johtavassa yksikössä.

Opiskelijat soittavat kansanmusiikkia

Miksi meille?

Meillä voit kasvaa kansanmusiikin monipuoliseksi asiantuntijaksi kansainvälisesti verkottuneessa alan johtavassa yksikössä. Koulutuksemme tarjoaa sinulle taiteelliset, tieteelliset ja pedagogiset valmiudet toimia monipuolisissa kansanmusiikin erityisasiantuntijatehtävissä sekä esiintyvänä taiteilijana kotimaassa ja kansainvälisesti.  

Meillä pääset sekä tutkimaan ja ylläpitämään historiallisia laulu- ja soittotyylejä, että luomaan uutta niiden pohjalta. Meiltä valmistuu itsenäisiä kansanmusiikin erityisasiantuntijoita ja moniosaajia taiteen ja kulttuurin kentälle, osaksi tämän päivän yhteisöjä ja yhteiskuntaa. 

Sisältö ja tavoitteet

Opinnoissa tulee valita yksi kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: luova muusikkous, pedagogiikka tai tutkimus. Suoritettuasi maisterin tutkinnon hallitse syvällisesti historialliset ja uudet kansanmusiikin soitto- sekä laulutyylit. Osaat soveltaa niihin liittyvää kansanmusiikin estetiikan, historian ja tutkimuksen keskeistä käsitteistöä. Opintojen aikana opit hahmottamaan sujuvasti musiikkia korvakuulolta ja pääset kehittämään improvisaatiotaitojasi. Saat eväät itsenäiseen ja systemaattiseen työskentelyyn, kriittiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja argumentointiin. Opit muodostamaan oman taiteellisen näkemyksesi, jota reflektoimaan ja josta pystyt kertomaan suullisesti ja kirjallisesti. 

Sinulla on opintojesi aikana mahdollisuus valita opintojaksoja myös Taideyliopiston muiden akatemioiden tarjonnasta sekä yhteisestä opetustarjonnasta.

Kansanmusiikin pedagoginen suuntautumisvaihtoehto

Kansanmusiikin pedagoginen -opintoprofiili tarjoaa opiskelijoille monipuolista ymmärrystä pedagogiikan kasvatuksellisista ja yhteiskunnallisista ja yhteisöllisistä ulottuvuuksista sekä käytännön valmiudet toimia kansanmusiikkipedagogiikan erityisasiantuntijana, opettajana, kouluttajana ja taiteilijapedagogina erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opetussuunnitelmassamme pedagogiikka ymmärretään laaja-alaisena toimintana, jossa muusikkous toimii yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mahdollistajana. Tutkimuksellisuus toimii käytäntölähtöisiä opintoja ohjaavana lähtökohtana. Opinnot sisältävät kansanmusiikkipedagogiikan erityisiin piirteisiin keskittyviä kursseja, sekä taiteellisista että kasvatuksellisista lähtökohdista toteutettua ohjattua opetusharjoittelua erilaisissa toimintaympäristöissä, pedagogistaiteellisia opintoja, kasvatuksellisen ajattelun filosofiaa sekä yhteiskunnallisesti kiinnittyneitä kursseja, joissa pedagoginen ajattelun ja toiminta kytkeytyy ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten yhdenvertaisuuteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Opinnot tuottavat opiskelijalle yleisen pedagogisen kelpoisuuden.

Tutkimuksellinen suuntautumisvaihtoehto

Tutkijan suuntautumisvaihtoehto soveltuu opiskelijoille, joiden mielenkiinnon kohteena on erityisesti kansanmusiikin tutkimus. Opinnäytteenä tutkimukseen suuntautuneilla opiskelijoilla on gradu, ja muut opinnot antavat tarvittavia taitoja ja valmiuksia toteuttaa tutkimusta ja valmistaa laaja kirjallinen opinnäyte. Tutkimus voi erilaisten kansanmusiikkisisältöisistä teemoista käsin kytkeytyä myös esimerkiksi yhteiskunnallisiin ilmiöihin tai muihin taiteenlajeihin.

Opinnot voivat sisältää muun muassa musiikin historiaa, filosofiaa sekä erilaisiin tutkimusmenetelmiin tutustumista. Opintoja on mahdollista painottaa sen mukaisesti, mitkä sisällöt ovat kunkin opiskelijan opinnäytteen kannalta keskeisiä. Opintojensa aikana opiskelija saa myös tarvittavat valmiudet hakea jatko-opintoihin.

Taiteellinen suuntautumisvaihtoehto

Taiteellisen suuntautumisvaihtoehto valmistaa opiskelijan työskentelemään ensisijaisesti esiintyvänä, säveltävänä ja sovittavana kansanmuusikkona. Ammattikansanmuusikon työnkuva voi olla hyvin moninainen: yhtyeet, teatteri, tanssitaide, monitaiteiset projektit ja opetustyö kuuluvat kaikki työnkuvaan. Valmistuttuaan opiskelija tuntee kansanmusiikin soivaa perinnettä sekä historiaa laajasti, ja osaa soveltaa taitojaan tuottaakseen uutta musiikkia eri yhteyksiin.

Taiteellinen suuntautumisvaihto sisältää paljon instrumenttiopintoja, yhtyemusisointia ja -laulua, improvisaatio-opintoja, sävellys- ja sovitusopintoja, perehtymistä perinnemusiikkiin ja uuden luomiseen sen pohjalta. Lisäksi opinnoissa harjoitetaan tietopohjaista keskustelua ja kirjoittamista alan ilmiöistä.

Monipuolinen ura musiikin kentällä

Valmistuttuasi voit työskennellä musiikin kentällä monipuolisesti esimerkiksi muusikkona, säveltäjänä, pedagogina, tutkijana, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä erilaisissa organisaatioissa, yhteiskunnallisissa tehtävissä, erilaisissa rooleissa taiteiden välisissä produktioissa, yhteisömuusikkona ja yrittäjänä. Voit painottaa opintoja luovaan muusikkouteen, pedagogiikkaan tai tutkimukseen.

Opettajat

Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti kansainvälisiä huippuammattilaisia. 

Tohtorikoulutus

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi musiikin alan tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon.

Tutustu opiskelun arkeen

Opintoihin kuuluu instrumenttiopintojen lisäksi runsaasti yhtyemusisointia. Suurin kokoonpano on Sibelius Akatemian Folk Big Band (FBB), joka on kansanmusiikin opiskelijoista ja opettajista koostuva 30–40 muusikon kansanmusiikkiorkesteri. Opiskelijana pääset osallistumaan FBB:n toimintaan. 

Kansanmusiikin koulutus julkaisee säännöllisesti äänitteitä, oppimateriaaleja ja opinnäytteitä, joihin voi tutustua Etno.net-sivustolla.

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Musiikin maisteri (MuM)
2,5 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Sirpa Lahti

    Ainejohtaja, Kansanmusiikin koulutusohjelma, Sibelius-Akatemia
    +358407384736
    sirpa.lahti@uniarts.fi

Yksikkö

Kansanmusiikin aineryhmä
Sibelius-Akatemia

Kysy hakemisesta

siba.hakijapalvelut@uniarts.fi