Konstnärlig framställning i dans (magisterprogram)

På magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans utvecklas du som scenkonstnär med eget uttryck i förhållande till samhället och dess skiftande begrepp om vad konst är.

Nainen muovin takana, kuva esityksestä

Varför hos oss?

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans består av två läsårs intensivstudier, där du utvecklas både som aktör och självständigt reflekterande konstnär och får färdigheter att verka inom danskonstens multipla och skiftande kontexter. Du får möjlighet att utvecklas både som soloartist och som aktiv medlem i en konstnärlig arbetsgrupp.

Utbildningens innehåll och mål

I centrum för magisterexamensstudierna i konstnärlig framställning i dans står att på många olika sätt utforska de scenkonstnärliga praktikerna i kontext av danskonsten och näraliggande konstarter. Studierna består av temastudier i konstnärlig framställning i dans och konstnärliga projekt, kontextuella studier som ger en bakgrund till moderna föreställningar och konstnärlig framställning i dans samt individuella studier. Lärdomsprovet består av ett konstnärligt och ett skriftligt arbete

Du får möjlighet att utvecklas både som soloartist och som aktiv medlem i en konstnärlig arbetsgrupp. Studierna stöder din utveckling som konstnär och aktör med eget uttryck i förhållande till ett föränderligt samhälle och dess skiftande begrepp om vad konst och mänsklighet är.

Samarbete och praktik

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans samarbetar på olika sätt med andra utbildningsprogram på Konstuniversitetet samt med Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke). I studierna ingår en omfattande del tillvalsämnen inom ramen för vilka du kan praktisera inom yrkeslivet, bedriva ytterligare studier eller utföra personliga projekt.

Lärare

Våra lärare är experter med erfarenhet från dansens värld. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av såväl inhemska som internationella toppkrafter.

Lärare och konstnärer som har gästat utbildningsprogrammet 2015–2017

Maryam Abdulkarim, Annette Arlander, Isabel Gonzalez, Niko Hallikainen, Kirsi Heimonen, Karin Jameson, Tuuja Jänicke, Outi Järvinen, Ami Karvonen, Jaamil Olawale Kosoko, Mari Kätkä, Jennifer Lacey, Benoît Lachambre, Sonya Lindfors, Miika Luoto, Anne Makkonen, Jukka Miettinen, Mirva Mäkinen, Fornier Ortiz, Anne Pajunen, Jeroen Peeters, Elina Pirinen, Pilvi Porkola, Mary Prestige, Mimmu Rankanen, Päivi Saraste, Jaakko Simola, Katri Soini, Harriet Sevelius, Jarko Taivasmaa, Jukka Tarvainen, Kirsi Törmi, Emmi Venna, Raisa Vennamo, Heidi Väätänen, Jeremy Wade

Antagning

Antagningen till magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans sker vartannat år. Nästa ansökningstid är i januari 2021. Studierna börjar i augusti 2021.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet till påbyggnadsstudier och förbereder exempelvis för doktorandstudier i danskonst. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom danskonst.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i konstnärlig framställning i dans

  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i danskonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2021.
Studierna börjar i augusti 2021.

Ansvarsperson

Eeva Muilu
professor i danskonst

Fyll i ansökan på Studieinfo.fi