Konstnärlig framställning i dans, magister

På magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans utvecklas du som scenkonstnär med eget uttryck i förhållande till samhället och dess skiftande begrepp om vad konst är.

Sanni Siira

Varför hos oss?

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans består av två läsårs intensivstudier, där du utvecklas både som aktör och självständigt reflekterande konstnär och får färdigheter att verka inom danskonstens multipla och skiftande kontexter. Du får möjlighet att utvecklas både som soloartist och som aktiv medlem i en konstnärlig arbetsgrupp.

Utbildningens innehåll och mål

I centrum för magisterexamensstudierna i konstnärlig framställning i dans står att på många olika sätt utforska de scenkonstnärliga praktikerna i kontext av danskonsten och näraliggande konstarter. Studierna består av temastudier i konstnärlig framställning i dans och konstnärliga projekt, kontextuella studier som ger en bakgrund till moderna föreställningar och konstnärlig framställning i dans samt individuella studier. Lärdomsprovet består av ett konstnärligt och ett skriftligt arbete

Du får möjlighet att utvecklas både som soloartist och som aktiv medlem i en konstnärlig arbetsgrupp. Studierna stöder din utveckling som konstnär och aktör med eget uttryck i förhållande till ett föränderligt samhälle och dess skiftande begrepp om vad konst och mänsklighet är.

Samarbete och praktik

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans samarbetar på olika sätt med andra utbildningsprogram på Konstuniversitetet samt med Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke). I studierna ingår en omfattande del tillvalsämnen inom ramen för vilka du kan praktisera inom yrkeslivet, bedriva ytterligare studier eller utföra personliga projekt.

Lärare

Våra lärare är experter med erfarenhet från dansens värld. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av såväl inhemska som internationella toppkrafter.

Lärare och konstnärer som har gästat utbildningsprogrammet 2015–2017

Maryam Abdulkarim, Annette Arlander, Isabel Gonzalez, Niko Hallikainen, Kirsi Heimonen, Karin Jameson, Tuuja Jänicke, Outi Järvinen, Ami Karvonen, Jaamil Olawale Kosoko, Mari Kätkä, Jennifer Lacey, Benoît Lachambre, Sonya Lindfors, Miika Luoto, Anne Makkonen, Jukka Miettinen, Mirva Mäkinen, Fornier Ortiz, Anne Pajunen, Jeroen Peeters, Elina Pirinen, Pilvi Porkola, Mary Prestige, Mimmu Rankanen, Päivi Saraste, Jaakko Simola, Katri Soini, Harriet Sevelius, Jarko Taivasmaa, Jukka Tarvainen, Kirsi Törmi, Emmi Venna, Raisa Vennamo, Heidi Väätänen, Jeremy Wade

Antagning

Antagningen till magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans sker vartannat år. Ingen studentantagning år 2022. Nästa ansökningstid meddelas senare.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet till påbyggnadsstudier och förbereder exempelvis för doktorandstudier i danskonst. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom danskonst.

Målexamen och studietid

Magister i danskonst
2 år

Enhet

Teaterhögskolan

Ansökningsspråk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Handledande lärare

  • Simo Kellokumpu

    Lektor, Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans, Teaterhögskolan
    +358504727421
    simo.kellokumpu@uniarts.fi

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi

Max-katalogen