Kantele (huvudinstrument)

Studera till professionell kantelespelare inom klassisk och nutida musik på en ledande musikakademi.

Opiskelija soittaa konserttikannelta

Varför hos oss?

Som kantelestuderande får du en nationellt och internationellt uppskattad och mångsidig utbildning. Vårt utbildningsprogram har ett unikt uppdrag när det gäller att värna om och förnya kantelespelandet och dess pedagogik. Eva Alkula, Eija Kankaanranta, Kristi Mühling och Hedi Viisma är exempel på kantelemusiker som studerat på Sibelius-Akademin och haft framgång internationellt.

Utbildningens innehåll och mål

Det smidiga och personliga undervisningsprogrammet inriktas på en bred yrkesskicklighet och instrumentbehärskning på toppnivå. Du får möjlighet att utvecklas till professionell musiker med en stark konstnärlig vision. 

Kärnan i utbildningen består av mångsidiga solistiska studier som täcker olika perioder och stilarter samt omfattande pedagogiska kunskaper. Under studierna blir du också förtrogen med kammarmusik, fritt ackompanjemang och improvisation, spelergonomi samt kantelens historia och nutid. Under utbildningen har du möjlighet att arbeta med kompositörer och studerande i komposition samt bekanta dig med elkantelen och hur du kan dra nytta av musikteknologin. I studierna ingår också att sätta sig in i kantelens konstruktion och skötsel.

På kandidatnivå fokuseras på allmänbildande kurser i musik som musikteori och historia samt specialämnen med avseende på kantelen.

På magisternivå breddas valfriheten och du kan även välja kurser ur Konstuniversitets övriga akademiers utbud. Du kan komplettera din utbildning till exempel med kurser i jazz, folkmusik eller äldre musik eller kompositions- och arrangemangsstudier.

Som utexaminerad professionell kantelemusiker specialiserad på konstmusik kan du arbeta som solist, kammarmusiker eller lärare i kantelespel men också med andra musikaliska och konstnärliga uppgifter som kräver expertkunskaper. 

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Antagning

Konstuniversitetet är en av de mest mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: kantele

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Målexamen

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Språk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2022. Studierna börjar i augusti 2022.

Ansvarsperson

Niklas Pokki
lektor, ämnesledare

Ritva Koistinen-Armfelt
lektor, ansvarig lärare