Ackordeon, klassik instrument, kandidat och magister

Studera klassisk ackordeon på den ledande utbildningen i sitt slag, i en hemtrevligt internationell atmosfär.

Student som spelar ackordeon

Varför hos oss?

Sibelius-Akademins klassiska ackordeonklass anses vara en av världens mest framstående i sitt slag. Våra alumner har i decennier haft viktiga befattningar som lärare i ackordeon runt om i världen och varit framgångsrika i otaliga internationella tävlingar.

Utbildningens innehåll och mål

Målsättningen är att ge dig en bred yrkesskicklighet som respekterar din personlighet och en individuell/personlig studiehelhet som på bästa sätt stöder denna ambition.

Kärnan i utbildningen består av mångsidiga solistiska studier som täcker olika stilarter och perioder samt omfattande pedagogiska kunskaper. Under studierna blir du också förtrogen med kammarmusik, prima vista-spel, fritt ackompanjemang och improvisation samt en repertoar från barocken till våra dagar. Dina studier fylls regelbundet på med seminarier och mästarkurser.

Kandidatstudier

På kandidatnivå får du utöver den solistiska repertoaren studera  musikteori och gehör, musikhistoria, kammarmusik samt under två år en gång i veckan sätta dig in i ackordeonpedagogik med en egen övningselev. 

Magisterstudier

På magisternivå fortsätter du dina solistiska studier, du studerar kammarmusik, allmänmusikaliska ämnen och kommunikation samt utvecklar dina arbetslivs- och studiefärdigheter. Dessutom kan du studera de kurser du önskar som tillvalsämnen upp till 30 studiepoäng. Du kan till exempel välja att studera pedagogik för lärare, som ger dig allmän behörighet som lärare.

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Efter examen har du kunskaper och färdigheter för att bland annat arbeta med krävande solouppträdanden, som pedagog eller kammarmusiker. De fördjupade allmänbildande musikstudierna ger dig även en grund för andra slags karriärer.

Utöver instrumentstudierna ingår även rikligt med ensemblemusicerande. Undervisningen bjuder på en social och hemtrevlig men samtidigt internationell atmosfär som berikas av såväl utbytes- som forskarstuderande från runt om i världen. 

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: ackordeon

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Niklas Pokki
ämnesledare

Veli Kujala
ansvarig lärare

Enhet

Sibelius-Akademin

Fråga om ansökning

siba.ansokan@uniarts.fi