Poetisk arkeologi

Forskningsprojekt (2015-2017) av Jan Kaila, Japo Knuutila och Jan Fast.

Introduktion

Poetisk arkeologi forskningsgruppen, konstnärerna Jan Kaila och Japo Knuutila samt arkeologen Jan Fast, har utforskat tyskarnas genomfartsläger från andra världskriget 1942–1944 på Tulludden i Hangö, i Finland. I sjuttio år var det krigstida tyska permissionslägret på Tulludden mer eller mindre bortglömt. Inneslutet på frihamnsområdet hade det skyddats från samhället, men också förfallit. Allt ändrades då frihamnsområdet våren 2014 öppnade upp en del av sitt område och naturstigen på Tulluddens norra sida invigdes.

Parallellt med Fasts arkeologiska och socialhistoriska forskningsarbete har Tulludens läger studerats genom den poetiska arkeologins metoder. Kaila och Knuutila har dokumenterat både området och Fasts arbete där.Den poetiska arkeologins angreppssätt ger frihet att fokusera på detaljer, göra överraskande kopplingar och lyfta fram människoöden utan att tvingas fokusera på vad som berättar mest rent historiskt. Både konst och historia får plats. Resultatet är konstnärliga verk som på olika sätt belyser det tyska militärlägrets invånare och den miljö de levde i, men även själva arbetsprocessen att återupptäcka lägrets förflutna. Resultatet av projektet har bl.a. blivit en utställning, ett symposium och en bok under år 2017.

Projektets namn

Poetisk arkeologi

Tid

01/2015-12/2017

Team

Jan Kaila, Japo Knuutila, Jan Fast