Susanna Metsistö

  • Lektor, röstbehandling och -vård, studier i uttrycksförmåga, Kirkkomusiikki ja urut Helsinki, Sibelius-Akademin