Susanna Metsistö

  • Lektor, röstbehandling och -vård, studier i uttrycksförmåga, Kyrkomusik och orgel (Helsingfors), Sibelius-Akademin