Sunna Maijala

  • Forskningskoordinator, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Forskning och doktorandutbildning